Železobetonové stropy

Tato konstrukce by měla zajišťovat funkci jak statickou, tak akustickou, protipožární a tepelnětechnickou. Strop se skládá z nosné konstrukce stropu, podlahové konstrukce a někdy též z . Klasifikace a příklady zatížení. Podle proměnnosti v čase se rozeznávají: a) stálá zatížení G, která působí po celou dobu trvání konstrukce, . Výhody: velká únosnost, odolnost, tuhost v horizontální rovině, možnost libovolného tvarování konstrukce, nehořlavost a velká protipožární odolnost.

V případě prefabrikovaných železobetonových stropů je výhodná rychlost výstavby a předepírání stropních dílců za účelem dosažení větších rozponů . Stropní konstrukce, stropy , klenby, dřevěné, nosníkové, keramické, železobetonové monolitické, montované stropy , překlady, věnce, zavěšené podhledy. Monolitické železobetonové stropy se betonují přímo na stavbě do bednění, ve kterém je uložena výztuž. Přednosti těchto stropů spočívají v možnosti dokonalého ztužení objektu v obou směrech, ve tvarové stabilitě, v použitelnosti pro jakýkoliv půdorys o různém rozpětí a zatížení, dá se velmi hospodárně dimenzovat na . Půdorysně jsou mnohem variabilnější než prefabrikované stropy.

Tyto stropy dělíme na deskové a trámové. Předností deskových monolitických železobetonových stropů je jednoduchost bednění a vyztužování a hlavně rovný podhled. Nosnost v obou směrech – železobetonová deska jako jediná z dodávaných stropních konstrukcí přenáší zatížení v obou směrech, což znamená podstatně větší únosnost a menší deformace.

Deska nemusí mít podpory po celém obvodě, lze tak dosáhnout vzdušného dojmu v rámci interiéru. Univerzálnost – monolitický strop. Doka stropní bednění – jedná se o ucelený systém, určitě . Vlastníme věžové jeřáby LIEBHERR 32H a LIEBHERR K,díky kterým jsme schopni obsloužit i stavby . Díky materiálu a konstrukci mají stropní panely LiaStrop.

Do této kategorie zahrnujeme monolitické železobetonové stropy , které se betonují přímo na stavbě do bednění, ve kterém je uložena výztuž. Prefabrikované betonové stropy vyrábíme . Současné použití monolitických technologií je zefektivněno především používáním systémového bednění, centrální výrobou betonu, novodobými technologiemi betonáže v zimním . Důvodem bylo omezení spotřeby betonu a minimalizace svislého. Poměrně vyspělá teoretická i praktická zkušenost s konstruktivními možnosti železobetonu vedla k uplatnění tohoto ideálního materiálu pro většinu stropních konstrukcí Domu umění. Zajímavým dobovým příkladem je uplatnění železobetonových stropů v suterénu budovy, jedná se typ Hennebiqeu, pojmenovaným po svém . Rozdělení stropních konstrukcí dle uložení : − vetknuté,.

B prefabrikované stropy, ocelové stropy aj. Výhody monolitických stropů velká variabilnost použití hodí se pro nepravidelné půdorysy lze přizpůsobit pro různá rozpětí. Betonové stropy na míru. Naše betonové stropy z polostropních panelů a betonové stropy z panelů z lehkého betonu jsou ideální pro výstavbu rodinných domů.

Jejich hlavní výhodou je rychlost a přesnost řešení.

Oproti jiným stropním systémům přináší betonové stropy z prefabrikovaných dílců také úsporu finančních . Posouzení na stavbě, vypracování statiky – výkresu tvaru a výztuže, dodávky bednění, armování a samotné betonáže. V rámci monolitických konstrukcí provádíme také schody, průvlaky, sloupky a stěny. Na přání zákazníka i pohledové betony.

Cenovou kalkulaci prací Vám provedeme rychle a zdarma. Nevýhody: velká staveništní pracnost, omezení výstavby v zimě, nutnost technologických přestávek, malý tepelný odpor. Výhody: úspora betonu, menší plošná hmotnost – možnost . V případě realizace monolitického stropu odpadá nutnost provádět železobetonové ztužující věnce v úrovni stropu.

Věnce jsou součástí desky.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives