Konstrukce klenby

Valené klenby do travers . Rozdělení kleneb podle tvaru a konstrukce : Klenby valené: s obloukem plným,. Klenby klášterní – do této skupiny kleneb dále patří klenby. Klenba je samonosná, vzhůru vypuklá stavební konstrukce , která se užívá na zastropení a zakrytí prostoru.

Podobně jako oblouk využívá toho, že váha klenby se přenáší na její podpory, a to ve svislém i vodorovném směru.

V historii se používaly především ploché (neklenuté) trámové stropy, klenba k nim tvořila podstatně . Klenby se používaly ve všech slohových architektonických obdobích, jsou jedním z nejstarších konstrukčních prvků, používaných pro stropní konstrukce. Stropní klenby byly nalezeny v komplexech staveb pyramid v Egyptě, v Mezopotamii, běžně se používaly v antice a neodmyslitelnou součástí staveb . Výztuž základních železobetonových konstrukcí. Pomůcky pro práci ve výškách. Ochranné a záchytné konstrukce.

Ostatní pomůcky pro práci ve výškách.

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. Skladba stropní konstrukce. Vodorovné konstrukce – stropy. Stropy jsou horizontální nosné konstrukce , které rozdělují prostor . Zatímco nejstarší klenební konstrukce venkovských domů nebo hospodářských staveb byly jednoduchého valeného tvaru a zděné zpravidla z kamene – kamenné klenby , mladší typy kleneb jsou již převážně cihelné.

Podle konstrukce a techniky provádění můžeme zděné klenby rozdělit na nepravé a pravé. Nepravé klenby se vyznačují vodorovnými spárami a jsou zastoupeny tzv. Pravé klenby mají spáry přibližně kolmé a zahrnují naprostou většinu kleneb nejrůznějšího tvaru. Staršího původu jsou samozřejmě . Klenby jsou jedním z nejstarších konstrukčních prvků používaných pro stropní konstrukce. Pokud klenbu neohrozí povětrnostní vlivy či nestabilita podpůrných konstrukcí, bývá při dodržení statických zásad prakticky nezničitelná.

Text popisuje případ zřícení zděné klenby ve výpravní budově železniční stanice Zastávka u Brna. Jako primární příčina zřícení konstrukce , jejíž stáří bylo 1roků , byl zjištěn její chybný návrh. Statické působení kleneb.

Klenba je charakteristická přenášením vnějšího zatížení normálovými silami.

Výslednicová – tlaková čára představuje množinu všech působišť výslednic vnitřních sil podél celé klenby. Konstrukce pozemních staveb 10 . Proto může být klenba tvořená jako skládaná konstrukce z cihel či kamenů. Drží i bez spojení maltou (díly se do sebe „zaklesnou“). Klenba nejlépe funguje, pokud je zatížená stejnoměrně po celé ploše (rovnoměrné zatížení). U takto narušených kleneb se zvyšuje riziko, že bez odborného zásahu dojde ke kolapsu konstrukce a jejímu zřícení.

Při kolapsu klenby je bezprostředně ohrožena bezpečnost a zdraví osob a zvířat a také další konstrukce. Mohou to být jak konstrukce svislé, do nichž byly klenby uloženy, tak i vodorovné, . Pokud je vrchol klenby výše než uložení krovu, bývají problémy v příčném ztužení krovu. Kromě nosné konstrukce klenby je nutné se zabývat i konstrukcí podhledu a omítky, protože na dřevěných klenbách jsou zpravidla malby nebo štuková výzdoba. Nejobtížnějším problémem je zjišťování stavu dřeva v patce klenby, kde.

Příkazy – nepálené cihly použité do konstrukce klenby Na tradici vyzděných kleneb z nepálených cihel navazují i současní stavitelé. Jedním z příkladů je nová valená klenba vybudovaná stavitelem Markem Vlčkem, obrázek 5. Cihly zde ovšem nemají nosnou funkci. Jsou podhledovým opláštěním klenby ze . Plánek se šablonami podpůrné konstrukce byl vytvořen právě pro setkání kamnářů. Základní sestavení této konstrukce zhotovené z jednotlivých dílů překližky vidíme na obrázku 50. Z cihel je tu vytvořen první Obr.

Plán stavby kruhové pece z cihel a vnitřních rozpěr pod klenbu kruh pece a podpora klenby vstupního . Zpočátku byly roubené, kdy svislé stěny volně přecházely do valené klenby postupným zkracováním délek trámů průčelních stěn. Celá konstrukce byla opatřena 50–mm vrstvou hliněné omítky. Obloukovité klenutí stropu bylo později nahrazeno rovnými trámovými nebo povalovými stropy a pevně usazenou střechou.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives