Železobetonový trámový strop

Trámový strop Hennebique. Princip nosné konstrukce spočívá v tuhém spojení trámů (žeber) s deskou, čímž vzniká charakteristický průřez tvaru T. Tato konstrukce by měla zajišťovat funkci jak statickou, tak akustickou, protipožární a tepelnětechnickou. Strop se skládá z nosné konstrukce stropu , podlahové konstrukce a někdy též z . Uložení příček a jejich podporování stropní konstrukcí – a – půlcihelná příčka prochází dřevěným stropem, b – půlcihelná příčka je podporována ocelovým nosníkem, c – půlcihelná příčka je podporována ŽB nosníkem, d – čtvrcihelná příčka je položena na fošnu spočívající na záklopu dřevěného stropu.

Konstrukčně lze žb stropy rozdělit na trámové a deskové konstrukce. Tránové konstrukce: nosná konstrukce je tvořena žb trámy, mezi kterými je pnuta žb deska. Deskové konstrukce: nosnou konstrukci tvoří žb deska pnutá v jednom směru nebo pnutá ve . Běžné trámové stropy a= – m. Běžný žebrový strop a= – m. Investoři i architekti se v rámci ekologického myšlení vrátili k největším výhodám dřevěných stropů: malé plošné hmotnosti, jednoduché technologii výroby a možnosti zajistit dobrou tepelnou a akustickou izolaci.

Nenáročnými úpravami lze navíc zajistit požární odolnost stropní konstrukce až do.

Půdorysně jsou mnohem variabilnější než prefabrikované stropy. Tyto stropy dělíme na deskové a trámové. Předností deskových monolitických železobetonových stropů je jednoduchost bednění a vyztužování a hlavně rovný podhled.

Proměnné: – užitné od desky 0. Pokud stavíme nový trámový strop , tak se doporučuje konce trámů co nejkvalitněji ochránit. Nosným prvkem je železobetonový trám, který je monoliticky spojený s deskou. Monolitické stropy trámové. Podle materiálu rozeznáváme tyto základní skupiny stropů: – dřevěné.

Ložnice ve druhém patře má železobetonový trámový strop. Prosklenou jižní stěnou se vychází na terasu nad zahradou. Nová prkenná podlaha se podobá původním podlahám v přízemí a prvním patře. Problematickou a zkoumanou konstrukcí je stropní nosná konstrukce nad podzemním podlažím.

Stropní konstrukce je monolitická železobetonová. Konstukce stropu – jednoplášťová odvětrávaná střešní konstrukce s monolitickou železobetonovou deskou – TSZ zdivo . Vás, tak my jsme řešili stejný problém, ale moc vám neporadím.

Proto taky chceme dát dřevěné stropy. Vyjde to levněji a nepotřebujeme velkou nostnost,když nad tím nebude obytný prostor. Co je nevýhoda tak při stavbě střechy se . PP objektů mimo hlavní půdorys domu ve stupni dokumentace pro stavební povolení. PP jsou vlivem dlouhodobého.

Výhody: úspora betonu, menší plošná hmotnost – možnost větších rozpětí. Nevýhody: pracnost bednění a vyztužování, nerovný podhled. Rámové i žebrové stropy byly často opatřeny rovným podhledem – podbíjení na latích nebo . MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ STROPY REALIZACE.

Existují i klenby monolitické (obvykle železobetonové ). Nevýhodou klenby je pracnost její konstrukce a nerovný . Strop montovaný z hotových železobetonových desek Železobetonové stropní desky jsou neobyčejně . Dřevěný trámový strop I. Keramické a betonové panely tl. Orientační návrh rozměrů monolitických stropních konstrukcí. Prostě podepřená l=05xll= max 3m.

Deska vyztužená v jednom směru i. A v blízké době Vás pak čeká kompletní výměna stávajícího stropu (například za náš betonový systém TRIME).

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives