Teoretické řešení střech program

Vyřešte střechu nad daným půdorysem, za předpokladu, že okapy leží v jedné vodorovné rovině a střešní roviny mají stejný spád. Pozor na nepovolené vodorovné úžlabí neboli žlab! Při teoretickém řešení budeme předpokládat (jestliže neurčíme jinak), že: ○ Všechny okapy jedné budovy leží v jedné horizontální rovině. Roviny střechy svírají s touto horizontální rovinou stejné úhly, jsou tedy téhož spádu, v našem případě platí tgα = = tg45°.

Každým okapem prochází jedna rovina . Teoreticke´ rešenı strech.

Katedra didaktiky matematiky. Aplikace matematiky pro ucitele, 13. Podle tvaru – rovinné – rotační – zborcené 2. Podle sklonu – ploché 0°-5°(10°) – šikmé 5°-10°-° – strmé . Všeobecné poznatky Nad budovou konstruujeme střechu. Většinou se skládá z rovin, které svírají s horizontální rovinou předepsané úhly.

Program je určen k teoretickému řešení střech – k zadanému půdorysu budovy spočítá a vykreslí odpovídající zastřešení. Střecha je dána půdorysem okapů , což . Použité technologie: Turbo Pascal 7.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1. Click here to install Java now). Vytvořeno programem GeoGebra. Valbová střecha nad členitým půdorysem.

Anotace: Materiál vytvořený v programu GeoGebra poskytuje odkrokování celé konstrukce vytvoření půdorysu plochých střech. Klíčová slova, kótované promítání, střešní roviny, průnik, úžlabí, plochá střechy , číslování, stékání vody, Effenberger, GeoGebra, pozemní stavitelství. Relevantní materiály, Další . Geometrické řešení půdorysů střech.

Pojmy týkající se teoretického řešení střech. Konstrukce půdorysů sklonitých střech. KLÍČOVÉ POJMY střecha valbová, střecha sed. Seznámit se s typy střech. Topografie, vrstevnicový plán , interkalární vrstevnice, křivka na topografické ploše, řešení výkopů a násypů vodorovné a stoupající přímé a zakřivené komunikace.

Stručná anotace sady: Sada Deskriptivní geometrie seznámí studenty s učivem 2. Základy kótovaného promítání. Cílem sady je seznámení žáků s principy kosoúhlého . Podokapní systém odvodnění střech. Vně ležící odvodnění střech.

RHEINZINK- produktové řady – pro každý požadavek správné řešení.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives