Teoretické řešení plochých střech

Teoreticke´ rešenı strech. Katedra didaktiky matematiky. Aplikace matematiky pro ucitele, 13.

Při teoretickém řešení budeme předpokládat (jestliže neurčíme jinak), že: ○ Všechny okapy jedné budovy leží v jedné horizontální rovině. Roviny střechy svírají s touto horizontální rovinou stejné úhly, jsou tedy téhož spádu, v našem případě platí tgα = = tg45°. Každým okapem prochází jedna rovina .

Vyřešte střechu nad daným půdorysem, za předpokladu, že okapy leží v jedné vodorovné rovině a střešní roviny mají stejný spád. Pozor na nepovolené vodorovné úžlabí neboli žlab! Tvar a celkové řešení střechy také závisí na tom, v jaké lokalitě se objekt nachází.

Ploché střechy jsou často používané v subtropických a tropických podmínkách, zatímco šikmé . Takto sestrojené roviny ve všech bodech daného okapu nám obalí plochu střechy. Střecha Je stavební konstrukce, která shora ukončuje stavbu a chrání ji před povětrnostními vlivy Dělí se na: a) nosnou konstrukci – krov, statická funkce b) střešní plášť – izolace, ochranná funkce Rozdělení střech : 1. Podle tvaru – rovinné – rotační – zborcené 2. Podle sklonu – ploché 0°-5°(10°) – šikmé 5°-10°-° – strmé .

Anotace: Materiál vytvořený v programu GeoGebra poskytuje odkrokování celé konstrukce vytvoření půdorysu plochých střech. Klíčová slova, kótované promítání, střešní roviny, průnik, úžlabí, plochá střechy , číslování, stékání vody, Effenberger, GeoGebra, pozemní stavitelství. Relevantní materiály, Další . Charakteristika: Seminární práce z deskriptivní geometrie pojednává o postupech při řešení střech a výklad provází řadou názorných nákresů. Nejprve text seznamuje se základními pojmy tématiky a typy střech.

Poté popisuje, jak řešit konstrukci střechy pro různé půdorysy, a obsahuje rovněž přesah k praktickému využití . Odvodnění plochých střech a dvorů je teoretickou úlohou obdobnou k řešení střech. Srážkovou vodu svádíme do jednoho nebo více kanálů rovinami stejných spádů. Kanály jsou umístěny uvnitř plochy, nebo na jejím obvodu. Kanály si představujeme jako čtverce nepatrných rozměrů.

KLÍČOVÉ POJMY střecha valbová, střecha sed. Seznámit se s typy střech. POS na předmět deskriptivní geometrie. Průsečnice rovin – užití.

Nejčastěji se vyskytující střechou je střecha sedlová. Půdorys jednoplášťové ploché střechy půdorys střechy JP a schod. EPS a kombinované tepelné izolace pro ploché střechy.

Unikátní pevnostní vlastnosti pěnového skla a jejich korektní využítí.

Ekologické a zdravotní aspekty EPS izolací. Systémová řešení při navrhování a realizaci . Při návrhu konstrukce plochých střech , tj.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives