Oprava stropních trámů

Z popisu skladby nejčastěji užívaných konstrukcí tedy vyplývá, že renovace stropu může zahrnovat ochranné i krycí nátěry dřeva včetně odstraňování nátěrů původních, opravy či nahrazení části trámů , poškozených vlhkostí, hnilobou či působením škůdců a také výměnu některých záklopových prken včetně . Jedná se o trámový strop s trámy v rozsetupu 80cm Rozměr 25x17cm Sundal jsme spodní záklop stropu a poškozený je pouze jeden trám – dříve nad ním bylo umyvadlo, které pravděpodobně špatně těsnilo. Následkem je hnití dřevěných částí, které je nejmarkantnější ve zhlaví stropních trámů. Zhlaví je část trámu uložená ve stěně, dochází zde k bezprostřednímu kontaktu s jiným materiálem, a proto je tato část trámové konstrukce nejnáchylnější na vlhkost. Nahrazení (resp. doplnění) poškozeného dřeva v prvku zdravým dřevem nebo jiným materiálem při .

V předchozích příspěvcích jsem uváděl, že ne ve všech místnostech mám stropy stejně vysoko. Rozhodl jsem se tedy výšku stropů sjednotit. Původní záměr byl zachovat současné trámy a jen je zvednout asi o cm. Ovšem při čištění těchto trámů jsem narazil na tolik vad a defektů, že jsem tuto variantu . Určitou indikací skrytých poruch může být viditelná deformace konstrukce nebo mapy po zatečení na omítce, přičemž nejčastěji poškozenou částí stropních trámů je jejich záhlaví uložené ve zdivu. K určení poruchy je třeba udělat sondy, čili lokálně odstranit omítky nebo podlahy, resp.

Opravy dřevěných stropů.

Poruchy stropů , zvláště dřevěných, jsou častým problémem starých chalup či rodinných domů. Jde nejčastěji o nahnilá zhlaví stropních trámů v jejich uložení, o prohnutí stropnic, případně o napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem. K těmto běžným poruchám však přibyl i problém . Starší domy ale mají často stropy z dřevěných trámů. Stropní trámy jsou zabudovány v konstrukcích stropů a jsou seshora a zespoda zakryty a není k nim žádný přístup. Náklady na opravy zásadních nosných konstrukcí domu často dosahují řádu jednotek až desítek procent ceny nemovitosti.

Nejčastější vadou trámových dřevěných stropů a stropnic je narušené konce trámu. Pozor na to, že u starších staveb se stropní trámy využívaly k příčnému ztužení stavby. Největší poklady vypadají často na počátku jako nějaký odpad. Podívejte se na oživení starých trámů ze dřeva. Nabízíme opravy starého krovu a stropních trámů , výměnu poškozených krovů.

Vzhledem k nákladnosti montáže nosníku složeného z několika částí na místě a problémy s dostatečnou tuhostí složených průřezů nosníků se obvykle přistupuje k opravě degradovaných částí protézováním nebo plátováním. V současnosti se chystáme před důchodem k větší rekonstrukci (koupelna, kuchyně, záchod), včetně oněch stropů. Byla provedena sonda, abychom si ověřili, zda k prohnutí trámů došlo kvůli hnilobě nebo jejich nedostatečnému vysušení a jejich následnému přetížení použitým materiálem.

Takové opravy jsou velice obtížně proveditelné, ale při nahnilých zhlaví stropních trámů naprosto nutné.

Pokud uhnije několik trámových zhlaví najednou, může dojít i ke zřícení stropu , nebo jeho části. Uhnilé zhlaví rovněž nepřenáší na zdivo síly od zatížení svisle, ale vytváří i sílu šikmou, jejíž horizontální složka potrhá . Podstatně náročnější akcí než oprava povalu či záklopu je výměna nebo oprava stropních trámů. Pokud jsou trámy ve střední části zlomené, pak je zpravidla nutné provést celkovou výměnu. K ní je třeba většinou rozebrat i záklop, zejména pokud se jedná o trám, na němž se záklopové desky či povaly „střídají“.

Kvalita a řízení jakosti ve stavebnictví. Konstrukce dřevěných trámových stropů. Polohraněné trámy těsně k sobě.

Trámy do kapes – m. Riziková jsou zejména místa, kde jsou dřevěné stropní trámy uloženy na obvodové stěny. Dřevěné trámové stropy se používají na rozpony kolem až m. U novějších typů těchto konstrukcí je používáno menších profilů, proto se vzdálenosti volí menší.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives