Výměna stropních trámů

V předchozích příspěvcích jsem uváděl, že ne ve všech místnostech mám stropy stejně vysoko. Rozhodl jsem se tedy výšku stropů sjednotit. Původní záměr byl zachovat současné trámy a jen je zvednout asi o cm.

Ovšem při čištění těchto trámů jsem narazil na tolik vad a defektů, že jsem tuto variantu . Při výměně stropních nebo podlahových trámů třeba nejprve odstranit podlahové desky a (pokud je ve stropě nebo na něm umístěný) i speciální protipožární násyp.

Jeho odstranění je často nepříjemné, protože již při jeho vytváření se používal odpadový materiál, například struska, popel, stavební odpad a podobně. Jedná se o trámový strop s trámy v rozsetupu 80cm Rozměr 25x17cm Sundal jsme spodní záklop stropu a poškozený je pouze jeden trám – dříve nad ním bylo umyvadlo, které pravděpodobně špatně těsnilo. Z popisu skladby nejčastěji užívaných konstrukcí tedy vyplývá, že renovace stropu může zahrnovat ochranné i krycí nátěry dřeva včetně odstraňování nátěrů původních, opravy či nahrazení části trámů , poškozených vlhkostí, hnilobou či působením škůdců a také výměnu některých záklopových prken včetně . Potřeboval bych vyměnit stropní trámy v roubence. Nemá s tím někdo zkušenost? Zateplení stropu starého domu – výrazné snížení nákladů na vytápění – Duration: 7:03.

Výměna stropní konstrukce. V případě zásadní rekonstrukce je nutné vyměnit stropní konstrukce.

U starších domů jsou obvykle dřevěné a pro nově vnesené zatížení i nedostatečně únosné a neumožňující změnu dispozičního řešení. Jak postupovat při výměně stropu ? Optimální délka uložení je na každém konci trámu nejméně 1mm. V případě, že stávající konstrukce neumožní dostatečnou délku uložení trámu , lze ji zmenšit až na mm, ale vždy v . Kompletní náhradou degradovaných nebo neúnosných trámů lze docílit investorem požadované únosnosti a tuhosti výsledného stropu.

V této fázi je výměna za vyprojektované relativně snadná, během provádění je již obvykle obtížné závady vyřešit bezkonfliktně. Minimální šířka uložení je mm. V místě komínového otvoru je nutné provést výměnu , která se povalovými trámy váže pomocí šikmých plátových spojů. Tento typ konstrukce můžeme najít zejména v historických budovách. V současnosti se od tohoto typu stropu upouští především kvůli velké spotřebě . Nejprve je nutné provést hloubkové sondy pro zjištění skladby stropu (Obr. a 3).

Důležitá je jejich tloušťka a kvalita – obě se mohou v rámci jedné místnosti lišit, proto by mělo být provedeno více sond. Výsledkem by mělo být zjištění, co vše se . Stropní trámy jsou zabudovány v konstrukcích stropů a jsou seshora a zespoda zakryty a není k nim žádný přístup. U dřevěného stropu může být poškozena část stropu nebo celý strop.

Strop nebo jeho části mohou být napadeny rostlinnými a živočišným škůdci nebo do objektu mohlo zatékat.

Je-li trám nebo strop napaden více jak do poloviny, je lépe jej vyměnit celý. Nové řezivo na opravu stropu před . Pokud se realizuje stropní konstrukce z dřevěných trámů , potom se v místech komínových konstrukcí musí provést výměny u komínových průduchů nebo baterií komínových průduchů. Podstatně náročnější akcí než oprava povalu či záklopu je výměna nebo oprava stropních trámů. Pokud jsou trámy ve střední části zlomené, pak je zpravidla nutné provést celkovou výměnu.

K ní je třeba většinou rozebrat i záklop, zejména pokud se jedná o trám , na němž se záklopové desky či povaly „střídají“. Nejčastější vadou trámových dřevěných stropů a stropnic je narušené konce trámu. Vybourat část zdiva v okolí zhlaví trámu , trám vyjmout a nahradit novým.

Jde nejčastěji o nahnilá zhlaví stropních trámů v jejich uložení, o prohnutí stropnic, případně o napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem. Fošny tlusté čtyři i více centimetrů se dnes už nepoužívají, častěji se záklop provádí z palubek nebo hoblovaných prken. Vždy je pak nutné dokončit rekonstrukci .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives