Oprava stropnich tramu

Letitý dřevěný strop je ozdobou každé chalupy. I když je poškozený nebo opotřebovaný, je lepší investovat do jeho opravy, než ho zakrýt třeba palubkami nebo sádrokartonem. Rád bych se proto zeptal na vhodný postup.

Napadá mě: a) udělat příložku – jednodušší oprava – nemusím demontovat stávající podlahu. Jak příložku prakticky provést? Může to být kvůli netěsnosti krytiny, poruchou vnitřního potrubí, zatékáním vody pod podlahu, kondenzaci vodních par v konstrukci, stykem stropu s vlhkým zdivem atd.

Následkem je hnití dřevěných částí, které je nejmarkantnější ve zhlaví stropních trámů. Zhlaví je část trámu uložená ve stěně, dochází zde k bezprostřednímu . Nahrazení (resp. doplnění) poškozeného dřeva v prvku zdravým dřevem nebo jiným materiálem při . V předchozích příspěvcích jsem uváděl, že ne ve všech místnostech mám stropy stejně vysoko. Rozhodl jsem se tedy výšku stropů sjednotit. Původní záměr byl zachovat současné trámy a jen je zvednout asi o cm.

Ovšem při čištění těchto trámů jsem narazil na tolik vad a defektů, že jsem tuto variantu . Oprava dalších částí krovu. Na dalších obrázcích jsou uvedeny příklady oprav některých dalších krovových prvků, jako například prasklé vaznice (obr. 4), nahnilého zhlaví vazního trámu (obr.

5), porušeného spoje sloupku na vazním trámu (obr. 6) nebo oprava uhnilé latě (obr. 7).

Je-li hnilobou zasažen celý krov, . Poruchy stropů, zvláště dřevěných, jsou častým problémem starých chalup či rodinných domů. Jde nejčastěji o nahnilá zhlaví stropních trámů v jejich uložení, o prohnutí stropnic, případně o napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem. K těmto běžným poruchám však přibyl i problém . Starší domy ale mají často stropy z dřevěných trámů.

A právě tyto stropy, které. A vlhkost se v oblasti stropních trámů vyskytuje docela často. Náklady na opravy zásadních nosných konstrukcí domu často dosahují řádu jednotek až desítek procent ceny nemovitosti. Určitou indikací skrytých poruch může být viditelná deformace konstrukce nebo mapy po zatečení na omítce, přičemž nejčastěji poškozenou částí stropních trámů je jejich záhlaví uložené ve zdivu. K určení poruchy je třeba udělat sondy, čili lokálně odstranit omítky nebo podlahy, resp.

Podstatnè nároënèjsí akcí nez opraVa poValu záklopu je Vymèna nebo opraVa stropních trámů. Pokud jsou trámy Ve stŕední cásti zlomené, pakje zpraVidla nutné proVést celkoVou Vymènu. Pružení trámů může být také zaviněno zvýšením hmotnosti při přestavbách domu. Je nutné odkrýt konce trámu u zdiva a zjistit jejich stav.

Pokud zjistíte, že konce trámu jsou postižené hnilobou, rozpadají se a podobně je oprava nutná skoro okamžitě. Pro rozhodnutí jak postupovat je odkrýt trám až do . Takové opravy jsou velice obtížně proveditelné, ale při nahnilých zhlaví stropních trámů naprosto nutné. Pokud uhnije několik trámových zhlaví najednou, může dojít i ke zřícení stropu, nebo jeho části. Uhnilé zhlaví rovněž nepřenáší na zdivo síly od zatížení svisle, ale vytváří i sílu šikmou, jejíž horizontální složka potrhá .

Název zakázky, Bytový dům čp. Popis, Jedná se o dodatečnou opravu stropních a vazných trámů dle statického posouzení dle návrhu Z. Varvařovského, Veselá a podle soupisu prací a dodávek. Pak už jsou na krajích strop. Zhlaví stropních trámů na obvodových zdech je jedním z velmi namáhaných míst stavby.

Obyvatelé starších domů, kde jsou dřevěné trámové stropy, si většinou neuvědomují jaký vliv má jejich bydlení na stropní konstrukci. To může vést k výrazným poruchám – uhnívání zhlaví trámů a následně k finančně. Kvalita a řízení jakosti ve stavebnictví. Tesařství – tesařské práce.

Prodloužení nebo podepření stropních trámů. OPRAVY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Pozor – při vložení trapézového plechu .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives