Znalecký posudek nemovitosti pro finanční úřad cena

Dnes již v drtivé většině převodů nemovitostí není třeba k daňovému přiznání dokládat znalecký posudek. U běžných úplatných převodů bytů, rodinných domků, chalup či garáží znalecký posudek tedy nepotřebujeme, kdy, jak jsme již uvedli, finanční úřad porovnává sjednanou kupní cenu s cenou obvyklou . Kupní cena se dále může porovnat s částkou odpovídající procentům uvedené ceny ve znaleckém posudku. Náklady na posudek a odměnu znalci je . U daně z nabytí nemovitostí je několik možností jak tuto, mnohdy nepříjemnou, věc vyřešit.

Z něho finanční úřad vyměří výši daně.

Pokud nechcete určit tzv. Finanční úřad má nově vyměřit poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Znalecký posudek se zpracovává podle platné vyhlášky ke dni vkladu a to znamená v ceně tzv.

Daň budete platit z toho co . Na základě vyplněných údajů o nemovitosti pak základ pro výpočet daně určí samotný finanční úřad. Stejně jako při použití ceny zjištěné znaleckým posudkem platí, že pro výpočet daně se použije vyšší z částek – buď cena sjednaná mezi převodcem a nabyvatelem, nebo srovnávací daňová hodnota . Kdyby vám porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou nevyhovovalo, můžete kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem.

Musíte o to ale finanční úřad požádat a znalecký posudek dodat. Do kalkulace se zahrne sedmdesát pět procent odhadní ceny. Daň zaplatíte z této částky, nebo ceny kupní . Ne každý odhadce je znalec. Nejvyšší odbornost by měli mít soudní znalci, kteří jediní vám mohou vydat tzv. Dodáte-li však finančnímu úřadu odhad obvyklé ceny , kde bude směrné hodnoty nižší než kupní cena , stane se základem daně opět kupní cena.

Finanční úřady špatně vyměřovaly daň z nabytí nemovitosti v případech, kdy byl prodávající plátcem DPH. Znalecký ústav XP invest nabízí vypracování znaleckého posudku , všechny druhy nemovitostí , příznivé ceny. Obecně platí, že u rodinných domů je potřeba znalecký posudek až v případě, že má stavba více než dvě nadzemní podlaží a půdu. Dále se doporučuje znalecký posudek vypracovat u starých nemovitostí , protože znalec dokáže objektivněji posoudit cenu takové nemovitosti – finanční úřad má na takové posouzení pět . Tisíce korun se ušetří při prodeji nemovitostí od 1. Plyne to ze zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí.

Nutnost posudku odpadá . Od ledna se situace změnila v tom, že čtyřprocentní daň z ceny nemovitosti , kterou při jejím převodu platí prodávající, nevychází ze znaleckého posudku o ceně nemovitosti , ale vypočítává ji sám finanční úřad. Vychází z ceny , na které se dohodli prodávající a kupující, tu ale porovná s takzvanou srovnávací . Pro poplatníka daně je znalecký posudek tedy nejen „zadarmo“, protože znalečné je nákladová položka, ale jeho vypracování mu může přinést i významné výhody. Při změně vlastníka nebo převodu nemovité věci je povinnost zaplatit daň z nabytí nemovité věci. První variantou je předložit finančnímu úřadu znalecký posudek o ceně převáděné nemovitosti vypracovaný .

Po zjištění srovnávací daňové hodnoty, která je ve výši ceny zjištěné (tedy znaleckého posudku ) a porovnáním s cenou sjednanou, lze stanovit finální hodnotu daně ještě před odevzdáním daňového přiznání. Jak jedná finanční úřad. Správce daně převezme údaje o nemovitosti od daňového . K jeho výpočtu už nepotřebuje znalecký posudek. Při výpočtu daně z převodu nemovitosti se tak finanční úřad drží hlavně cenových map a reálná cena nemovitosti může být vyšší, než byla kupní.

Ostatní nemovitosti v dané lokalitě se ale prodávají za vyšší ceny , proto průměrná cena na danou lokalitu je vyšší, než vaše kupní cena. V tomto případě, abyste neplatili zbytečně vysokou daň dle směrné hodnoty finančního úřadu , můžete si nechat zpracovat znalecký posudek. Směrná hodnota je částka, kterou určí pracovník finančního úřadu na základě porovnání cen obdobných nemovitostí v okolí a také polohy, ceny , stavu, stáří aj.

Výhodou směrné hodnoty je, že nemusíte vyhotovovat a platit znalecký posudek. Určitou nevýhodou pak může být .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives