Žebírkový strop

V monolitickém stropu jsou nosnými prvky žebra vzniklá bedněním pomocí stropních prvků VELOX. Produkty VELOX potřebné pro žebírkové monolitické stropy naleznete v této sekci, stejně jako bližší informace o tomto typu stropní konstrukce. Pro velká zatížení a rozpětí lze trámy navrhovat s náběhy. Dle podepření (uložení) rozlišujeme stropy prostě podepřené nebo vetknuté a spojité.

Probíhají-li trámy ve dvou (obvykle na sebe kolmých) směrech pak tyto . Podhled prováděný současně s nosnou konstrukcí má strop bedničkový nebo strop žebírkový s vložkami.

Jejich předností je – kromě rovného podhledu – jednoduché bednění. Stropy bedničkové (obrázek 1-36c) mají osovou vzdálenost žeber až m. Jejich podhled tvoří železobetonová deska, která je součástí stropní . Univerzální stavební systém VELOX nabízí řešení i pro stropní konstrukce. Umožňuje provádět dva odlišné typy monolitických železobetonových stropů.

Používají se buďto prefabrikované stropní prvky s následným vytvořením železobetonového monolitického žebírkového (kazetového) stropu , nebo stropní. Polystyrenová bednící deska se používá jako bednění a současně i jako tepelně izolační a zvukově izolační prvek stropů při výstavbě rodinných domků, občanských staveb, průmyslových hal a objektů pro prodej a služby. Sestavené bednící desky vytvoří formu pro železobetonový žebírkový strop , který po zabetonování . Nosnými bočnicemi panelů jsou dřevěné impregnované fošny, .

Technologie IZODOM se zabývá především izolacemi a proto vyvinula strop , který má tepelně izolační vlastnosti a zároveň slouží také jako bednění pro konstrukční prvek MONOLITICKÝ BETON. Jedná se tedy o žebírkový monolitický strop , nicméně s použitím lehčích materiálů. V závislosti na rozměrech stropních vložek můžeme navrhnout a vyskládat stropy o různé tloušťce, respektive s různou osovou vzdáleností nosníků, čímž se mění i únosnost stropu.

Tyto stropy jsou určeny pro malé a střední rozpětí od přibližně do m. Po zalití betonem vznikne žebrový strop. Stropy žebírkové mají vzdálenost žebírek do 6mm. Monolitické železobetonové stropy s viditelnými trámy, žebry v jednom směru.

Běžné trámové stropy a= – m. Běžný žebrový strop a= – m. Po zmonolitnění vzniká řebírkový strop s vynikajícím poměrem hmotnosti a dosaženého rozpětí spojujíci v sobě všechny výhody předpjatého betonu jako je subtilnost nosních prvků spojena s vysokou únosností stropu. Prefabrikované stropní prvky. Výztuž stropů tvoří prostorové nosníky, které jsou součástí stavebního systému. Stropní prvky tvořící žebírkový monolitický strop. Tento typ stropu je pro snadnost provedení velice vhodný také pro rekonstrukce a montáž svépomocí.

Určeno jako stropní konstrukce pro všechny typy staveb. Vylehčený žebírkový strop systém BESTR. VELOX, strop tvořený cihelnými vložkami . L- rozpČtí spolupĤsobící desky, obvyklá vzdálenost nosníkĤ: min.

Prvky tuhých tyčových konstrukcí bývají často .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives