Uliční vpusť dn 400

V horní části je přechodový adaptér na čtvercovou mříž 5x 5nebo 5x 3mm. Označení dílce, Kusů na pal. Nabízíme kompletní sortiment prvků uličních vpustí. Prohlédněte si betonové prvky pro výstavbu uliční vpusti , vtokové mříže a kalové koše pro zachycování nečistot.

Uliční vpusti jsou stavební dílce určené pro odvedení dešťových vod.

Stavební dílce jsou prvky bodového odvodnění. TBVQ1APVCUN, VPUSŤ ULIČNÍ BETON DNO S VÝTOKEM TBV-Q . Revizní a čistící šachty DN 3a DN 400. Plastové revizní šachty a uliční vpusti.

Následující návod zahrnuje pouze doporučená pravidla pro montáž šachtového systému. STŘEDNÍ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU. DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI DN 4síla stěny mm.

MŘÍŽE DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ – ČTVERCOVÉ.

Betonové šachtové dno uliční vpusti a další díly slouží k odvedení povrchových vod do kanalizace. Používají se převážně do komunikací nebo na větší. Vpusť je složena z několika navzájem spojených částí jako jsou spodní díly ( dna ), skruže, vyrovnávací prstenec a mříž s rámem. Pod mříží je umístěn koš na zachycení hrubých nečistot a kalů.

Mříže pro uliční vpusti D400. TBV 2A dno s kalovou prohlubní. TBV 1EP dno průtočné DN 1PVC. B 1nástupiště pěší zóny, parkoviště osob. Doporučuje se kompletovat s . D 4veřejné cesty a plochy parkoviště osob.

Uliční mříž v třídě D4se používá pro pojezdné, parkovací nebo skladové plochy, kde dochází k přejezdu nákladních nebo osobních automobilů. Mříž uliční vpusti typ DIN (nejnovější typ). VTOKOVÁ MŘÍŽ TŘÍDY D 400. KOLENO PVC DN 1– 90°.

POTRUBÍ PŘÍPOJKY ULIČNI VPUSTI. Dodáváme i další typy mříží. KALOVÉ KOŠE značka průměr výška únosnost.

SKLADEBNOU VÝŠKU ULIČNÍCH VPUSTI UPRAVIT POČTEM POUŽITÝCH DÍLCŮ S OHLEDEM. Základní údaje o systému. Požární klasifikace šachet, trubek a obalů.

Zákonné požadavky na jakost výrobků. Vzdálenosti sítí pro křížení a souběh. Vlastnosti použitých materiálů. V, (000)-, pro přípojky UV – stávající kanalizace ve správě investora 000.

BG – Bodová vpust NW 20 jednodílná s přesuvkou DN 200. Litinový rošt NW 2Tř.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives