Horská vpusť

DN, DN výtoku, MJ na paletě, MJ. Horské vpusti jsou nahoře osazeny velkou plochou mříží a mají akumulační prostor na splaveniny. Výšku a průměr otvoru lze změnit na přání zákazníka. Na objednávku je možnost zabudování šachtové vložky.

Společnost VLČEK SOLUTION s. Vyrábíme plastové mříže k zakrytí horské vpusti , které slouží k regulaci a odvodnění povrchových vod i jako usazovací nádrže o základním objemu.

Rektifikační rámeček dodáváme ve třech velikostech – výšky 10 2a 3mm, litinová mříž je dodávána pro zatížení B 12 možnost dodávky plastových mříží pro zatížení C 250. Pro účely odvodnění pozemních komunikací a parkovacích ploch jsme vyvinuli speciální materiál Rovasco. Plastové mříže pro horskou vpusť mají třídu zatížení B1a C250. Objekt k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukci stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 4mm s možným napojením potrubí DN 1a 2mm.

Sestavená vpust je samonosná. Horská vpusť slouží k regulaci a odvodnění povrchových vod i jako usazovací nádrž. Powered and created by E-WORKS . Poklopy, Vpusti Dodáváme Poklopy Mříže a rošty Uliční a horské vpusti Koše, dna a stupadla Vyrovnávací prstence Lapače a odvodnění od výrobců BETONIKA plus s.

SAINT-GOBAIN trubní systémy, s. Na uvedený výrobek je vydán certifikát osvědčující shodu vlastností výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. Označení dílce, Počet ks na kamionu, Hmotnost v kg, Závod. Uliční vpusť – dešťová vpusť osazená obvykle ve vozovce. Názvosloví poklopů a mříží stanovuje (ČSN EN 124). Chodníková vpusť – dešťová vpusť osázená v chodníku.

Kombinovaná vpusť – dešťová vpusť osázená v chodníku s bočním přítokem vody z vozovky. Informativní sestavy uličních vpustí. Základní rozměry uličních vpustí.

Vtokové mříže a kalové koše. VEDOUCÍ PROJEKTANT: ULIČNÍ VPUST V HORSKÉ VPUSTI V V3. ESKÝ KRUMLOV – Krátká uzavírka ulice Za Tiskárnou v Českém Krumlově je nachystaná od 15. Při vjezdu do ulice se nachází horská vpusť , která se nyní bude opravovat. Kvůli tomu se tudy auta nedostanou do středy.

Ve výjimečných případech ale bude vjezd povolen. SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH. LO PARÉ AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO.

Takzvaná horská vpusť nemá poklop. Na cestě se někdo snadno zraní. SKUPINA: litinové výrobky. SORTIMENT: mříže pro uliční vpusti.

K zachycení dešťových vod ze silnice nad navrženou úpravou bude proto použitá horská vpust s usazovacím prostorem, umístěná v km 9mimo komunikaci. Z pozemkových důvodů není možné tuto horskou vpust umístit na hranici napojení na stávající silnici. Mříž horské vpusti není určena na zatížení těžkou dopravou.

Objektem je navržena nová horská vpusť , umístěná na příkopu dále od mostu. Zadavatel město Nové Město na Moravě vyhlašuje výběrové řízení na dodávku díla Nové Město na Moravě, osada Svárov, horská vpusť a propustek. Tato zakázka je kompletně zajišťována e-aukčním systémem PROe. Pro přihlášení do aukčního systému naleznete v příloze Přihlášku do výběrového řízení, kterou je .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives