Skladba zelené střechy dek

Jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s extenzivní zelení , s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí. Jednoplášťová skladba ploché střechy s neveřejným pěším provozem (terasy), s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s dlažbou na podložkách, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. Terasy a pojížděné střechy.

Doporučené skladby vegetačních střech. Pro účely této publikace používáme termíny „vegetační střecha “ a.

V případě rekonstrukcí střech , u nichž se nově počítá s provedením skladby vegetační střechy místo původního uspořádání vrstev, je samozřejmostí statické posouzení nosné střešní konstrukce. Druh vegetace je třeba přizpůsobit tloušťkám vrstev, jejichž použití umožní únosnost konstrukcí. Nejčastějším typem ozeleněných střech jsou právě tyto skladby s nízkou extenzivní vegetací.

Vegetační vrstvě a rostlinám na . Zajímá vás jaká je skladba zelené střechy ? V tomto článku přinášíme ucelené informace o plochých zelených střechách. Skladba vegetační střechy: 1.

Ochrana proti prorůstání kořenů, 9. Hydroizolační vrstva se zvýšenou pevností, 8. Výsledky vypovídají o pohledu veřejnosti na problematiku zelených střech ,. Jedná se o tři varianty zelených střech , dvě varianty běžných plochých střech nepochozích a ploché střechy pochozí pokryté dlažbou. Lubošovi Káněmu z firmy DEK , za poskytnutí podkladů a odborné konzultace. Součástí práce je multikriteriální zhodnocení specifikované skladby ploché střechy s variantním řešením. Zvýšenou pozornost bychom měli . Volba skladby střechy nad hydroizolační vrstvou se volí zejména s ohledem na druh zeleně pěstované na střeše.

Pěstebné souvrství obvykle obsahuje vrstvy drenážní, filtrační, hydroakumulační, zemní substrát a vegetaci. Podle využití: střechy omezeně pochozí ploché střechy plně pochozí zelené střechy pojízdné střechy . Protan PROGREEN – Green Roof SystemProtanUK. SKLADBA VEGETAČNÍ STŘECHY S. Střecha také může obsahovat další vrstvy, jako například kořenovou bariéru a odvodnění a zavlažování.

Ploché střechy, skladby a detaily. Dešťová voda pro zahradu a dům.

Extenzivní zelená střecha je střecha pohledová a intenzivní zelená střecha je řešena jako místo pro relaxaci a pohyb osob a někdy bývá označována jako střešní zahrada. Extenzivní zelené střechy však vyžadují odborný návrh skladby střechy, který musí vycházet z provozních podmínek objektu. Detail 609: Odvětrávací komínek na zateplené střeše. Detail 403: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL.

Detail 610: Odvětrávací komínek na zateplené střeše , ponechaná původní skladba střechy. Přejí všem hodně úspěchů při navrhování i provádění plochých střech. V požárně nebezpečném prostoru musí skladba střešního pláště bránit šíření požáru a vznícení hořlavých částí konstrukce. U vodotěsnicí vrstvy ze dvou.

Druhy a typy zelených střech. Požadavky na stavbu a stavební materiály. Zatížení střešního pláště. Stavebně technické předpoklady. Vrstvy vegetačních střech.

Typ střechy plochá plochá. Podkladní konstrukce beton beton. Odolnost při vnějším působení. Nejčastěji se lze setkat se spojení„střešní zahrada“, „střešní zeleň“, „ zelené střechy “, „travnaté střechy“, „zeleň na konstrukcích“, „vegetační střecha“ a popřípadě s kombinací těchto slovních spojení. Použité rostliny mají menší nároky na skladbu půdního profilu stejně jako na hospodaření s vodou.

Obrácená skladba umožňuje uživatelům velkou variabilitu ve využití ploché střechy. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS díky své pevnosti a nenasákavosti bezpečně chrání vrstvu hydroizolace a umožňuje používat střechu jako terasu. Různé modifikace ve skladbě či vytvoření dvouplášťových střech je možno s výhodou kombinovat a využít pro splnění specifických požadavků, které jsou kladeny na konkrétní konstrukce.

Zelená střecha (obrácená skladba ) . Obecné principy jsou zde aplikovány na konstrukční, materiálové a technologické řešení jednotlivých vrstev, skladeb a detailů plochých střech s využitím zkušeností pracovníků ATELIERU DEK. Publikace se základními informacemi .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives