Zelené střechy rostliny

Znamená to, že rostliny musejí mít vysokou schopnost regenerace. Proto se výhradně používají divoké . Rostliny a substráty pro extenzivní zelené střechy. Místo: Botanická zahrada Praha, výstavní sál.

Nádvorní 13 Praha –Troja (jižní vchod). Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně pořádá odborný seminář spojený s exkurzí po zelených střechách.

Ozeleňování střech bylo oblíbené již v antice ve středozemních státech, kde zelené střechy a terasy sloužily k okrase a odpočinku. Více se střešní zahrady vyskytují v cizině (Francie, Německo, Amerika), ale v posledních letech se dostávají i do měst v České republice. Ozelenění střech je jedna z možností, jak dostat více zeleně do měst, a tedy i možnost jak využít ekolo- gické funkce rostlin , které zkvalitňují život v zastavěných městech. Zelené střechy můžeme rozdělit podle typu rostlin , které na ní porostou, na intenzivní a extenzivní.

Zjednodušeně, extenzivní . Malá únosnost podmiňuje zeleň a rostliny rozšiřující se do plochy jako jsou trvalky, skalničky a suché rostliny , které snesou extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu. Podrobněji se extenzivně střechy dělí podle tloušťky . Jednou ze skalniček, která se používá, je například netřesk střešní.

Díky nenáročnosti zeleně je tento typ zelené střechy vhodný i pro šikmé a střechy. Podmínkou je ale instalace příslušných zarážek na střechu, které by zabránily splavování hlíny. U extenzívních ploch se vegetace zakládá většinou výsevem (směsi různých bylin a trav) a rozhozem řízků (živých výhonků) rozchodníků.

Také je možná výsadba mladých předpěstovaných suchom ilných rostlin v balech přímo do substrátu. Tento způsob je pracnější a dražší, má však tu . Různé výzkumné ústavy a firmy prováděly nebo nechaly provádět více či méně nákladná šetření a pokusy ohledně retenčních vlastností zelených střech. Přírodní střecha (Sedum-trávy-byliny). Latinský název, Český název.

Allium schoenoprasum, pažitka. Achillea tomentosa, řebříček tomentosa. Antennaria dioicia, kociánek dvoudomý. Anthemis tinctoria, rmen barvířský. Centaurea scabiosa, chrpa čekánek.

Výkony dle seznamu odpovídají aktuálnímu technickému standardu a úrovni vědění o vegetaci a jsou v souladu s . Zelená střecha Tepelný komfort v zimě a ochrana proti horku v létě. Druhým typem jsou pak GR extenzivní, které jen vytvářejí vegetační povrch na substrátu s menší hloubkou než deset centimetrů, a s pomocí mělce kořenících rostlin vytvářejí zelený (či spíše travnatý) koberec na střeše budovy. Pro druhý typ jsou typické rostliny nenáročné, odolné suchu či kolísavým . Střešními zahradami rozumíme vegetační střechy určené k pohybu a pobytu osob, případně k .

Extenzivní zelená střecha. Jedná se o funkční zeleň s nižším porostem jako jsou rozchodníky, netřesky, mechy, sukulenty a rozmanité trávy, které vytváří hustou rostlinnou přikrývku. Jsou to suchomilné rostliny , stačí jim substrát o výšce pouze – cm.

Semena a výhonky rostlin , které jsou schopny samy zakořenit. Vegetace se do roka rozroste na cca. V zelené střeše intenzivního typu jsou rostliny náročnější, vrstva zeminy je vyšší a tím je větší i zatížení střechy.

Zajímají vás zelené střechy a rostliny k jejich osazení? Brno-venkov zve všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět praktické informace o pěstování různých druhů rostlin , na přednášky z cyklu oblastního školení odborných instruktorů Českého zahrádkářského svazu, jichž se .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives