Provětrávaná mezera střechy

Hlavně pro budovy se zatepleným podkrovím je nutné střechy navrhovat jako dvouplášťové větrané s otevřenou vzduchovou mezerou. Dvouplášťová větraná střecha funguje na principu přirozené cirkulace vzduchu vlivem rozdílu teplot u okapu a hřebene. Proto je nutné správně dimenzovat vstupní otvor u okapu střechy a . U dvouplášťových konstrukcí je z důvodu možné kondenzace nutno odvětrat i prostor mezi zatepleným vodorovným podhledem a hřebenem (aby zde nevznikala uzavřená vzduchová mezera o velké mocnosti).

U plochých střech je odvětrávací mezera také vedena v prostoru nad tepelnou izolací, je vyvedena přes mřížky do venkovního prostředí a hydroizolační vrstva je pak kotvena například do bednění záklopu umístěného nad ní.

Nejběžnější skladba provětrávané dvouplášťové střechy – podkroví. Přesahy střechy vynáší dřevěné trámy vymezující výšku provětrávané dutiny s příčným laťovým roštem, který propojuje. U štítu je okraj střechy vynesen OSB záklopem nad větranou mezerou , nebo větší přesahy kolmými trámy. Jedná se o difuzně otevřenou konstrukci, kde záklop tepelné izolace a pojistnou hydroizolaci tvoří . Pro zateplení střechy s hladkou krytinou (plech, asfaltový šindel) je vhodná skladba provětrávané střechy , kdy vzduchová mezera mezi izolací a pojistnou fólií nebo bedněním umožňuje „dýchání“ izolace a dřeva ve střeše.

Vzduchová mezera musí být minimálně mm vysoká a musí v ní být zajištěno provětrávání. Pojistná fólie v provětrávaných střechách.

Tato fólie není propustná pro vlhkost. Provětrávaná mezera zajišťuje sama o sobě „dýchání” střechy – odvádění případné vlhkosti. Norma na provětrávané fasády zatím neexistuje a systém funkce fasády a střechy je v podstatě úplně stejný. V případě, že máte mezery oddělené, je třeba zajistit i horní hranu provětrávané mezery a mezeru pro střechu ošetřit zvlášť. Celkovou minimální plochu větracích otvorů podělíme počtem provětrávaných pásů mezi krokvemi a dostaneme tak plochu přiváděcího otvoru dílčího pásu.

Pokud je ve skladbě umístěna větraná vzduchová mezera , pak tato mezera dělí skladbu na dvě části tzv. Z čeho jiného bychom měli vycházet když norma na provětrávané fasády zatím neexistuje a systém funkce fasády a střechy je v . Běžná pojistná fólie se používá ve střechách s provětrávací mezerou mezi fólií a izolací. Není propustná pro vlhkost. Difúzní pojistnou fólii dáváme v případě neprovětrávaných střech.

Fólie může ležet přímo na izolaci a zajišťuje její . Ve vsi nedaleko od Prahy stojí v zeleni skrytý moderní rodinný dům. Asi málokdo z kolemjdoucích by hádal, že tato moderní stavba s masivně prosklenou jižní stěnou je postavena převážně ze slámy. A že si jej z většiny postavil vlastníma rukama sám majitel.

Vkládání tepelné izolace mezi krokve. U provětrávané střechy je třeba mezi izolací a pojistnou hydroizolační fólií dodržet provětrávací mezeru.

Zateplení šikmých střech – postup práce . Zajímalo by mne, jak správně v programu Mezera zadat směr proudění v dutině. V mém případě jde o komplexní posouzení svislých dutin provětrávané fasády, které chci propojit s dutinou dvouplášťové střechy. Z konstrukce dvouplášťové střechy je zřejmé, že nemá žádný smysl zateplovat horní plášť, je-li pod ním provětrávaná mezera.

Proto se často zhotoví pouze nová krytina a zateplení se neřeší. V případě, že provětrávaná mezera není dostatečně vysoká, je po vyhodnocení konkrétních tepelně vlhkostních podmínek možné mezeru zcela vyplnit izolací jako u předchozí varianty. Pro střechy nad vlhké a mokré provozy je nutné demontovat vnější .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives