Dvouplášťová šikmá střecha

Větraná vzduchová vrstva u šikmé střechy se navrhuje v místech předpokládané kondenzace vodní páry ve skladbě střechy. Dvouplášťová střecha – návrh odvětrání. Proudění vzduchu snižuje riziko kondenzace a odvádí přebytečnou vlhkost ze střešního pláště do vnějšího prostředí.

Tříplášťová šikmá střecha. Uplatnění této konstrukce je u objektů s využívaným podstřešním prostorem, nejčastěji v . Jednoplášťová neodvětrávaná šikmá střecha.

Tuto skladbu u šikmých střech nedoporučujeme, jelikož mezi tepelnou izolací a střešní krytinou nedochází k odvětrávání, čímž dochází k degradaci střešní krytiny. Dále tyto systémy nevyhovují v případě potřeby kotvení střešní krytiny (při vyšším sklonu) a z hlediska akustiky . Umístění tepelné izolace. Dnes jsou dvouplášťové střechy nejběžnějším řešením při výstavbě rodinných domů jak se šikmou tak i plochou střechou. Koncepce dvouplášťové střechy, jak již sám název napovídá, vyjadřuje, že střešní plášť je tvořen dvěma plášti, které jsou prováděny s odvětrávací mezerou, . Je umístěna nad chráněným vnitřním prostředím.

Knauf, zateplování šikmé střechy, správný návrh konstrukce Obr. Obvykleje zateplení mezi krokvemi provedeno na celou výšku krokvía vrchní izolace zajišťuje omezení. Parotěsnicí fólie musí být dokonale slepena ve spojích, detailech a na navazujících konstrukcích.

Je třeba pamatovat na to, že tato fólie je jedinou vzduchotěsnicí vrstvou ve skladbě, a proto musí být dokonale provedena. Tato skladba se navíc nedoporučuje u střech složitých tvarů, s množstvím prostupů, . Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi, Skladby šikmých střech, Stavíme, Témata, ESTAV. Pro případy oprav starších . Detail připravil: Centrum pasivního domu.

Kategorie: Střešní konstrukce, Šikmá střecha , Pultová střecha. Konstrukční řešení: Pultová dvouplášťová střecha s provětrávanou mezerou, konstrukce z I-nosníků . Též střecha sklonitá ( šikmá ) někdy kromě funkce krytí prostoru slouží i dalším účelům, např. Zatímco člověk obléká obvykle kabát pouze jeden, střecha může mít plášťů hned několik. Podle jejich počtu se střechy dělí na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové. Do první skupiny patří obvykle ploché střechy, ty ve své skladbě nemají žádnou vzduchovou větrací mezeru.

Rozdělení střech z hlediska počtu plášťů. Střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí jedním střešním pláštěm, ve své . Při tomto řešení skladby střešního pláště se fólie nedotýká tepelné izolace. Příklady možných skladeb střešního pláště . Mezi fólií a tepelnou izolací jsou stejně jako mezi fólií a krytinou vytvořeny větrané mezery.

Mezera mezi fólií a tepelnou . SBS modifikovaného asfaltu a sádrokartonovým podhledem.

Funkční střecha chrání stavbu před vlhkostí a také ji tepelně izoluje. Proto tašky a další krytiny vyžadují odvětrání, které odvádí vlhkost, aby nepronikala do tepelné izolace, krovů, či dokonce do podkroví. Skládá se ze spodního a horního pláště odděleného vzduchovou mezerou.

Vrstvy šikmých střech Parozábrana, pojistná izolace, difuzní fólie? Doplňková hydroizolační vrstva?

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives