Příkopové žlaby

Dílce jsou vyrobeny na jedné straně s perem, na druhé s polodrážkou. Při dynamickém zatížení se provádí uložení do betonového lože, při zatížení bez dynamického namáhání se. Vyberte si ze široké nabídky zahradních, parkových a silničních obrubníků a odvodňovacích žlabů BEST.

O jejich kvalitě svědčí dvacetiletá záruka, kterou na tyto prvky poskytujeme. Voda může být svedena buď do terénu průsakem ve spárách, nebo po jejich utěsnění do vsakovací jámy, nebo do kanalizace. TBM je možné klást do štěrkového nebo betonového lože.

Po zaspárování tvoří jednolitý celek příkopového dna, které brání vymílání příkopu a. Po sestavení tvoří jednolitý celek , který brání vymílání příkopu. Zvýšení objemu odtékající vody lze docílit nastavením krajů žlabů deskou, čímž dojde ke zvýšení průtočného profilu. Pouze skladem Novinky Položky v akci.

Příkopové a meliorační tvárnice. Pro výstavbu odvodňovacích koryt u železničních tratí nebo ostatních komunikací. Js 1mm se spádem dovnitř. Na zakrytí žlabů jsou určeny poklopy U-v, . Detail položky – základní – ODVODŇOVACÍ ŽLABY PŘÍKOPOVÉ BBC – kó j.

Dešťová voda z vozovky je takto kontrolovaně odváděná. Betónový odvodňovací žlab ve světlé šířce NW 3a 4nezarůstá plevelem a snadno se vejde i tam , kde příliš prostoru pro výkop není. Pokládka těchto odvodňovacích žlabů jde s pomocí . Betonové odtokové a příkopové žlaby pro odvod dešťové vody ze silnic, parkovišť a jiných zpevněných venkovních ploch.

Jsou k dostání v několika velikostech a možné je i barevné provedení v barvě zámkové dlažby. Betonové žlaby napomáhají povrchovému odvodnění zpevněných ploch a komunikací. Odvádějí srážkovou vodu do kanalizace a zpevňují dno odvodňovacích příkopů, čímž zabraňují jejich vymílání. Stavbou byl vyřešen nevyhovující stav odvodnění v traťovém úseku Boří Les – Valtice v km 98– 9172.

Původní příkopové žlaby byly vybourány a nahrazeny příkopovými žlaby J-velký. Svahy byly očištěny od náletové vegetace a vyspádovány do předepsaného sklonu. V km 9byly žlaby zaústěny do stávající kalové . LAB – velký se používá pro zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů, jimiž protékají trvale nebo dočasně povrchové vody. Slouží pro odvádění povrchových vod do kanalizačních sítí nebo odvodňovacích systémů krajiny.

Zabraňuje vymílaní příkopů a podemílání svahů vodou. LAB – malý I, ŽLAB – malý II se používají k . Společnost dlouhodobě investuje v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž jedním z jejích aktuálních nových výrobků je plastová příkopová tvarovka (PPT) vyvinutá ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Jedná se o silniční nebo železniční žlab odpovídající příkopové tvárnici TZZ3.

Boční stěny jsou rovné, bez drážek nebo osazení.

Betonové příkopové žlaby , Cena: Dohodou, Lokalita: Ústí nad Labem. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives