Žlabovka betonová tbm

Kontakty: PRESBETON Nova, s. Příkopové žlaby slouží k vytvoření dna silničních a jiných příkopů, kterými odtéka srážková voda. TBM je možné klást do štěrkového nebo betonového lože. Po zaspárování tvoří jednolitý celek příkopového dna, které brání vymílání příkopu a . Univerzální příkopové žlabovky jsou vyrobeny z vysokopevnostního betonu metodou vibrolisování nebo vibrolití.

Užitím tohoto speciálního betonu je dosaženo vysoké odolnosti výrobku proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům, pevnosti v tlaku i vysoké estetické kvality.

Výrobky se kladou na sraz a spára se . BG Žlabovka 4se vkládá mezi ploché tvarové žlabovky TBM , podél dopravních komunikací v místech, kde chceme vytvořit plynulý přejezd (např. výjezdy a vjezdy k domům, dvorům apod.). Dešťová voda z vozovky je kontrolovaně odváděná, ihned odtéká – nevzniká stojatá voda, ze které se šíří pachy a hmyz. Voda může být svedena buď do terénu průsakem ve spárách, nebo po jejich utěsnění do vsakovací jámy, nebo do kanalizace. Tvárnice příkopová betonová ŽPSV. TZZ 4a, L×B×H 300x650x2mm, TBM 114- 19 . Vyberte si ze široké nabídky zahradních, parkových a silničních obrubníků a odvodňovacích žlabů BEST.

O jejich kvalitě svědčí dvacetiletá záruka, kterou na tyto prvky poskytujeme.

Program na sestavování prefabrikovaných. Zajímají Vás novinky z oblasti betonových . Jednotlivé tvárnice sa spoja dorazením nasucho a spoje sa vyšpárujú riedkou cementovou maltou. Po zašpárovaní tvoria tvárnice jednoliaty celok.

Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 2mm zvýšením mříže, kus, 1. Ostatní konstrukce a práce, bourání . Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t. PP tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 8-60. POPIS A POUŽITIE VÝROBKU. Priekopové tvárnice TBM 1-slúžia pre výstavbu priekop a odvodňovacích korýt, pre odvod povrchových vôd pri železničných tratiach, cestách, diaľnicach ako aj ostatných komunikáciách. KAMENIVI FRAKCIA 8-t.

Místo: v r Množství Cena Hmotnost. Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100. Kladení dlažby z betonových desek tl do 1mm hmotnosti do kg, m 110.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives