Pręty cemtie

N aprawa pęknięć w pobliżu naroży ścian. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej stronie . CemTie w jednej szczelinie wynoszą 4mm,. Naprawa sklepień łukowych z cegły. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę.

Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.

Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, . W związku ze spę- kaniem attyki ściany frontowej te- go zabytkowego budynku uznano system HeliFix za optymalne rozwią- zanie do naprawy uszkodzeń. Zasto- sowano go również przy scaleniu. Wymieszać zaprawę HELIBOND i napełnić pistolet. Wymaganą końcówkę przedłuŜającą o średnicy mm załoŜyć na pistolet. Pompować zaprawę aŜ wypełni końcówkę.

W spoinę wstrzyknąć zaprawę o grubości mm wepchnąć pręt HeliBar. Uzupełnić zaprawę do momentu pokrycia pręta Wykończyć otwory i spoiny.

Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Wypełnić końcówki otworów pozostawiając gotowymi do wykończenia. Zainstalować dolne pręty HeliBar.

Staje się ona przez to mało wrażliwa na dalsze ewentualne przemieszczenia. Ważne jest odpowiednie zastosowanie i przechowywanie zaprawy, która podczas nieprawidłowego użytkowania może stracić swoje . NałoŜyć na sklepienie płaszcz z betonu grub. Wypełnienie pach sklepienia gruzem ceglanym, przelanym wapnem lub innym materiałem o cięŜarze 2÷. Zamontowanie prętów Cem Tie na zaprawie systemowej. Iniekcje muru zaprawą centricete MV.

Biuro Usług Projektowych BUDOPROJEKT inż. Obiekt: Brama Grodzka, ul. Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: a. HELIFIK oparty na kotwach typu CemTie.

W obydwu przypadkach kotwa musi wystawać minimum 50cm poza krawędź rozwarcia muru. Pręty kotwiące w miarę możliwości należy osadzić w spoinach murów na głębokości minimum 2-3cm. Szczegółowy opis wykonania naprawy . W celu zapewnienia dobrego wiązania konieczne jest wykonanie otworu lub nacięcia o odpowiednich wymiarach.

HeliBond MMwraz z prętem CemTie. Versatile Grouted tie for stabilising all forms of solid masonry. Sold in pack of lengths.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives