Helibar pręty

Właściwości mechaniczne materiału. Pręty HELIBAR i kotwy śrubowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 3wg EN 1. N aprawa pęknięć lokalnych. W poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną głębokość.

Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.

Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu . Pręty HeliBar powinny wystawać poza otwór na minimum 5mm po każdej stronie,. Kotwy stosowane na sucho DryFix. Jeśli odcinki pręta mają być połączone w jeden długi stosować łączenie na zakładkę 5mm. W rozbudowanej ofercie naszej hurtowni znajdą Państwo m. W asortymencie zamieściliśmy zarówno modele okrągłe, wykorzystywane najczęściej w budownictwie, jak również prostokątne, które są realizacjami ciętymi z blach.

Nierdzewne pręty HeliBar zamontowane w odpowiednich spoinach wspornych lub wyciętych w murze rowkach, doskonale scalają rozdzielone rysami części murów.

Naprężenia rozciągające rozprowadzane są na dłuższy odcinek muru w celu zminimalizowania dalszego rozwoju rys, który może nastąpić po dokonaniu. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond MMo grubości mm (w przybliżeniu) w głąb górnej szczeliny.

Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. Wyrównać powierzchnię spoiny. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0. Wypełnienie bruzd zaprawą Helifix w spoinowaniu murów po osadzeniu prętów HeliBar j. Zabrzu za pomocą pręta HeliBar i kotew CemTie, osadzanych na za- prawie HeliBond. W związku ze spę- kaniem attyki ściany frontowej te- go zabytkowego budynku uznano system HeliFix za optymalne rozwią- zanie do naprawy uszkodzeń.

Zasto- sowano go również przy scaleniu spękań ściany frontowej i klatki scho-. Wymieszać zaprawę HELIBOND i napełnić pistolet. Wymaganą końcówkę przedłuŜającą o średnicy mm załoŜyć na pistolet.

Pompować zaprawę aŜ wypełni końcówkę. W spoinę wstrzyknąć zaprawę o grubości mm wepchnąć pręt HeliBar. Uzupełnić zaprawę do momentu pokrycia pręta Wykończyć otwory i spoiny. Uwagi do produktu: Ilość: W magazynie.

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2.

JEDNOSTRONNE Osadzenie prętów HELIBAR. Naprawę zniszczonych nadproży prostych należy wykonać przy zastosowaniu systemu naprawy i wzmacniania konstrukcji murowych HELIFIX, przestrzegając następującej kolejności prac: – Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość . Przyjęto pręty HeliBar mm oraz kotwy wklejane CemTie, które mają zastosowanie do stabilizacji murów pełnych lub wypełnionych gruzem, naprawę nadproży, kotwienie wewnętrznych i zewnętrznych ścian, zabezpieczanie rozwarstwionych murów, naprawa i zabezpieczanie gzymsów i wykuszy. Pręt HELIBAR średnicy mm (system wzmocnień Helifix) m. Zaprawa Helibond – zestaw 4. Materiały inne (Materiały).

Podstawowe – centralne miejsce pośród systemów Helifix zajmuje system HeliBeam.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives