Povinnost zajistit schůdnost chodníku

Zajistit schůdnost přilehlého chodníku , zejména ve vztahu ke sněhu a náledí, je v části Evropy tradiční pracovní povinnost vlastníků nemovitostí vztahující se k veřejnému majetku. Zimní úklid chodníku – čí je to povinnost a kdo nese vinu za úraz. Konkrétní obec ovšem může vyhláškou stanovit seznam přípustných prostředků a způsob jejich užití. V některých místech dále může využití konkrétních, především chemických, prostředků narážet na . Povinnost zajistit schůdnost chodníku přilehlé nemovitosti v České republice a ve vybraných zemích.

Parlament České republiky.

Kancelář Poslanecké sněmovny. Podle zákona nesou pouze odpovědnost za případné škody. Za škodu vzniklou kvůli schůdnosti chodníku , typicky jde o nějaké zranění, odpovídá majitel chodníku. V naprosté většině případů se toto riziko.

Vlastník chodníku může nicméně prokázat, že například nebylo možné odpovídající stav chodníku zajistit , například kvůli nenadálé sněhové kalamitě. Zákon doslova uvádí, že . Spor o to, zda je o chodník povinen majitel nemovitosti, k níž chodník přiléhá, nebo obec, se rozhoří každou zimu s železnou pravidelností. Jak to tedy je, a kdo má povinnost zajistit schůdnost chodníku ?

Počet úrazů na namrzlých cestách není vůbec zanedbatelný a během každé zimy se jich stane i několik . Toto ustanovení však neukládá vlastníkovi takové nemovitosti výslovně povinnost schůdnost přilehlého chodníku zajišťovat nebo se na tom fyzicky či finančně podílet. Přitom jsou podle § odst. Vstupuje-li na chodník , který nese znaky zimního počasí, pak se musí chovat podle této situace, která je mu předem známa a té musí přizpůsobit pohyb a chování.

Stanovisko Nejvyššího soudu ale nijak nezbavuje majitele chodníků povinnosti udržovat jejich schůdnost. V důsledku tento judikát znamená, . Povinnost vlastníka přilehlé nemovitosti je odvozována pouze nepřímo z odpovědnosti za škodu. Problematika povinností a odpovědnosti za škody vzniklé na komunikacích není zcela jednoduchá a přehledná. Je třeba rozlišovat mezi komunikací (rozuměj silnicí), jejíž sjízdnost zajišťuje její majitel (obvykle město či kraj) a chodníkem , jehož schůdnost má dle dnes platných předpisů zajišťovat majitel přilehlé nemovitosti. Dbát na celoroční schůdnost chodníků patřilo mezi povinnosti majitelů domů, a ti si často stěžovali na nerovné postavení vůči obcím, které své….

Pokud však vlastník přilehlé nemovitosti sám nemohl zajistit řádný stav chodníku a jeho bezpečné užívání, bylo na něm, aby učinil příslušná opatření ke . Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj svým . Předkladatel též mlčí o skutečnosti, že na jedné straně hodlá ulevit majitelům domů od povinnosti pečovat o schůdnost chodníků před jejich nemovitostmi, na druhé straně. Jedna z možností spočívá v přímém uložení povinnosti zajistit či provádět úkli a druhá možnost v uložení odpovědnosti za vady vzniklé v důsledku . V zimním období se pravidelně dostává na přetřes otázka zajišťování úklidu sněhu a schůdnosti chodníků. Na chodníku se tak nevyskytla nepředvídatelná závada ve schůdnosti ve smyslu § odst.

Bylo tedy třeba zkoumat, zda i Praha jako vlastník chodníku či TSK jako správce komunikací dodržely povinnost zajistit , aby chodník umožňoval bezpečný pohyb chodců.

Touto otázkou se ale městský . Zajištění úklidu sněhu na přilehlém chodníku něco stojí a může se stát, že některý majitel nemovitosti na něj prostě nemá čas, ani finanční. Ty rovněž zodpovídají za to, aby byly uklizené, schůdné a obecně vhodné k užívání. Ten má povinnost udržovat svou nemovitost v takovém stavu, aby se nikdo z okolí nezranil. Lhůta hodin k zajištění schůdnosti místních komunikací byla schválena změnou vyhlášky č. V původní lhůtě hodin však zůstává povinnost zajistit schůdnost komunikace v nezbytné šíři.

Základní povinnosti správce místních komunikací.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives