Kdo je vlastníkem chodníku

Má se za to, že vlastníkem chodníku je obec, předkladatel zákona však nikdy nevysvětlil proč. Nyní, kdy už se novela, která nabyla účinnosti dne 16. Odpovědnost za zimní úkli jeho pravidla a povinnosti – to je právě nyní velké téma. Zimní úklid chodníku – čí je to povinnost a kdo nese vinu za úraz.

Díky změně pravidel často lidé tápou v tom, kdo má zodpovědnost za jejich schůdnost.

Není to vlastník přilehlé budovy, ale přímo vlastník chodníku , což je ve většině případů město. Hlavně v zimě může jít na . V naprosté většině případů se toto riziko týká obcí jako vlastníků pozemních komunikací včetně chodníků. Pozor však, za zranění způsobené například pádem sněhu ze střechy, je nadále zodpovědný vlastník přilehlé nemovitosti, což může být rovněž obec nebo soukromý majitel, případně sdružení vlastníků nemovitostí.

Na sněhu a ledu jsem uklouzla na chodníku před obchodem a způsobila si bolestivou zlomeninu kotníku. Majitel obchodu mi řekl, že mi žádnou náhradu škody nezaplatí. Má na to právo, Kdo mi ji zaplatí?

To, kdo je vlastníkem přilehlé nemovitosti, je možné s určitostí zjistit z katastru nemovitostí.

Zajistit schůdnost přilehlého chodníku , zejména ve vztahu ke sněhu a náledí, je v části Evropy tradiční pracovní povinnost vlastníků nemovitostí vztahující se k. Veřejným prostranstvím se určitý pozemek stává ze zákona, tedy v okamžiku, kdy jsou . Jestliže dojde ke zranění či jiné škodě vinou neschůdného chodníku , postižený bude vždy muset nejprve zjistit, o jaký typ chodníku se jedná a kdo je jeho vlastníkem. Toho pak může hnát k odpovědnosti. V případě sporů pak může o vlastníkovi chodníku rozhodnout jedině soud.

Zdroj: Veřejný ochránce . V případě, že jsou na chodníku nebo silnici, které je povinen vlastník přilehlé nemovitosti udržovat schůdné, díry nebo jiné vady,. Proč chodníky nikdo neuklízí (ne všechny, mnoho majitelů domů se o ně dál dobrovolně stará), je známá věc. Já jsem neřešil, jaká povinnost platí, já jsem řešil to, kdo je odpovědný za schůdnost chodníku. Obce jako většinový vlastník chodníků poukazují na vysoké náklady, která by jim novela přinesla.

Bude jistě zajímavé sledovat spory o to, kdo je za chodník odpovědný, a třeba se v důsledku soudních pří o odpovědnost za chodník i posune stávající judikatura nebo se dokonce přistoupí k další změně . Vlastníkem je ve většině případů obec. Na problematiku úklidu chodníků a odpovědnosti za škody způsobené jejich neschůdností existují značně rozdílné názory. Podle senátora Jaroslava Kubery je absurdní, aby vlastník nemovitosti odpovídal za škody vzniklé na chodníku , který mu nepatří. Dodává, že obce mají možnost umístit na chodník tabulku s nápisem, . Právní vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem pozemní komunikace.

Aleš Mácha publikováno: 25.

Vždy záleží na konkrétních okolnostech daného případu, aby bylo možno říci, zda je předmětná pozemní komunikace i po 1. Přestože chodníky patří obvykle obcím, uklízet je tedy dosud povinně museli majitelé přilehlých nemovitostí. Pro vlastníky domů to často představovalo značné komplikace. Přitom obce mohly v podstatě jakýkoliv svůj chodník označit tabulkou Tento chodník se v zimě neudržuje.

Soukromý vlastník domu se . Jak to tedy je , a kdo má povinnost zajistit schůdnost chodníku ? Jak vidno, právní úprava úklidu chodníku má značné mezery a je tak nedostatečná. Pro to však není žádný důvo neboť plán zimní údržby zavazuje toho, kdo se o komunikace stará, a tím jsou příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic a krajské . V katastru nemovitostí České republiky je totéž evidováno jako sedm samostatných věcí, kterými jsou: rodinný domek, pozemek pod rodinným domkem, garáž, pozemek pod garáží, dílna, pozemek pod dílnou a zahrada. Přitom z této evidence jednoznačně nevyplývá, kdo je vlastníkem oplocení, studny, jezírka a chodníku , . Podle občanského zákoníku není vlastník chodníku odpovědný v případech, kdy je závada komunikace předvídatelná a chodec jí nepřizpůsobí chůzi. Bude sporné, kdo skutečně za neodklizený chodník může, zda majitel komunikace či vlastník nemovitosti,“ doplňuje Petr Novák. Klíčové pro zodpovězení tohoto dotazu je postavení na jisto, kdo je vlastníkem dané komunikace, tedy chodníku.

Co je nutné si uvědomit je skutečnost, že ne vždy je totožný vlastník pozemku, na němž se komunikace nachází a samotné pozemní komunikace. Ostatně právě tak je tomu zřejmě i ve Vámi .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives