Osedlání krokve na vaznici

Spojení dvou dřev ležících v různých rovinách, z nichž jedno je opatřeno zářezem (sedlem) a druhé je zpravidla bez. Hloubka zářezu odpovídá. Používá se pro spojení krokve s vaznicí či pozednicí.

Spoj se většinou zajišťuje hřebíkem. Jedná se například o spojení krokví ve vrcholu krovu pomocí přeplátování nebo o spojení krokví s vaznicemi pomocí osedlání.

V současnosti se tyto spoje vyrábějí v různých variantách, především v kombinaci s použitím svorníků, hřebů, případně ocelových úhelníků. Nevýhody tesařských spojů:. Příkladem může být spojení krokve s vaznicí ( obr.

17). V šikmém trámu se podle profilu vodorovného trámu vyřízne malé sedlo asi do třetiny výšky šikmého trámu. Tímto sedélkem dosedne šikmý trám ( krokev ) na . Tento spoj používáme pro spojení krokve s vaznicí.

Podepření vrcholové vaznice.

Profily prvků na konstrukci Obr. Osedlání přímé – vzorek, rozložený spoj Obr. Zásah vaznice do krokve se musí zohlednit v modelování konstrukce. Krokev je v místě spojení s vaznicí.

Zajímavé video které ukazuje zhotovení nárožní krokve. Toto video ukazuje, jak se zhotovuje nárožní krokeva především orýsování a vyřezání sedel pro pozednici a vrcholovou vaznici. Odkaz je na těchto stránkách. FxI2txIn02cfeature=related . První den se usadily pozednice, vaznice a asi třetina krokví. Další den se dodělal krov a suché stání, pro které jsme dopředu vybetonovali základy a vsadili do nich kovové patky pro sloupky.

I přes námitky tesařů jsme se snažili každý nový zářez do dřeva a nově ohoblované plochy krokví ošetřit bochemitem . Je ale zjevné, že toto namáhání nevedlo ke kolapsu. Větší problém nastane na styku kleštiny a krokve. Ponejvíce se projeví nadměrnými průhyby nosných prvků ( krokví , vaznic , vazných trámů), poruchami střešních plášťů a podhledů, deformacemi v. Okapová vaznice se klade při těchto střechách nejčastěji na sloupky.

Střední vaznice (řím- sová) je zpravidla podepřena stojatou stolicí a hřebenová vaznice nejčastěji věšákem jed- noduchého věšadla. Je-li vzdálenost střední vaznice od hřebenové přes m, podpírají se krokve ještě jednou střední vaznicí. Tento model předpokládá, že se v místě obou vaznic nachází vodorovně neposuvná podpora. Tento předpoklad není u běžného vaznicového krovu obvykle splněn. Podobně jako u pozednice, je krokev na vaznici osedlána běžným způsobem a osedlání je zajištěno běžným krovovým hřebíkem.

Napojení krokve na pozednici a vaznici. Základní popis: Jedná se o jeden ze základních spojů při tvorbě střešní konstrukce. V případech, kdy jsou do pozednice začepovány nebo uloženy krokve ( osedlání a přibití nárožníky) je.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives