Krokve

Krokev je šikmý prvek krovu, nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna střešní krytina. V nejběžnější vaznicové soustavě krovů jsou krokve postaveny v příčném směru, tj. V soustavě vlašské jsou naopak krovy uloženy podélně a . Hranoly, krokve a fošny. STAVEBNÍ ŘEZIVO – JAKOST STAVBA (znamená více jak I jakost, středové řezivo).

Osedlání –jedná se o spojení dvou prvků, z nichž jeden má zářez (sedlo) a druhý je většinou bez zářezu.

Hloubka zářezu odpovídá. Používá se pro spojení krokve s vaznicí či pozednicí. Spoj se většinou zajišťuje hřebíkem. Jestliže krokev praskla proto, že byla poddimenzována, pak při zachování stejného druhu krytiny musíme vyměnit všechny krokve a pravděpodobně i další prvky, nebo vyměnit krytinu za lehčí. Malou únosnost krokví prozrazuje i hřeben střechy a zvláště střešní plocha.

Je-li zvlněná, neunesla hmotnost krytiny bez deformací. Dimenze krokví se určují zejména podle typu krokvové soustavy, rozpětí krovu a sněhové oblasti. Vata se vloží mezi krokve a tím se vyplní prostor mezi krokvemi. Proč se vkládá tepelná izolace pod .

Začneme fakty, většina střešních konstrukcí je zhotovena ze dřeva a součástí šikmé střechy jako jsou i pro nás důležité krokve. Pokud zateplujeme šikmou střechu mezi krokvemi, provádí se to tak, že se mezi krokve vkládá tepelná izolace z minerální vaty, buďto v podobě desek a nebo se řežou pruhy z rolí. Konstrukce je tvořena vlašskými krokvemi v osové vzdálenosti 8mm. Výpočtová délka krokve je 5m.

Příčná a torzní stabilita zajištěna plošným bedněním OSB. Uvažována třída konstrukce 2. Krokve jsou zatíženy doškovou rákosovou krytinou na celoplošném bednění OSB tl. Na základě současných poznatků byla v nedávné době upravena pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů pro provádění doplňkových hydroizolačních vrstev. Podle těchto pravidel je však na většině střech DHV nevyhovující.

V mnoha případech je proto i při zateplování střechy mezi krokve demontáž . U krovů s podepřenými hambalky jsou krokve na vaznici většinou uloženy prostřednic- tvím hambalku, u vaznicových krovů jsou osedlány přímo na vaznici (nemusí tomu tak být vždy). Ve vrcholu jsou krokve stykovány na jednoduchý nebo střední plát (ostřih). Ve věšadlo- vých vazbách bývají krokve ve vrcholu zapuštěny do . Krokev nárožní je vždy silnější, než krokve řadové. Tato krokev je jednak mnohem delší, než krokev řadová a také mnohem zatíženější.

Protože se v nároží protínajídvě střešní roviny, musí být nárožní krokev podle sklonu těchto rovin seříznuta (viz obrázek). Proto je její průřez pětiúhelníkový. Nárožní krokve se osedlávají na . Když je k dispozici hever, je vy- rovnání prasklé krokve snadnější.

He- ver se podloží fošnou nebo hranolkem naplocho a zajistí se proti posunutí. Pokud je hnilobou nebo dřevokazným hmyzem poškozena delší část krokve , je lepší vyměnit celou krokev anebo vyměnit poškozenou část mezi podporami (viz obr. ). Puren průmyslové izolace. Vysoký tepelný odpor při minimální tloušťce izolace.

Klasickým způsobem zateplení dvoupláštové střechy je kladení izolace ve dvou vrstvách – nejprve mezi krokve a pak pod krokve , čímž výrazně omezíme vliv. Vzhledem k použití vnitřního zateplení obvodových stěn a jeho napojení na tepelnou izolaci střechy, jsem se rozhodl pro tepelněizolační desky pod krokve ( polystyren v tl. cca 200mm a více, nebo drahý-polyuretan oboustranně polepený AL folií tl.cca 100mm). Dodavatelé při použitítěchto desek nad krokve.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives