Kotvení pozednice do věnce

Nyní řeším kotvení pozednic ke zdivu. Je lepší přichytit a zabetonovat do věnce závitovou tyč a nebo pásovinu? Z hlediska pracnosti je přijatelnější pásovina, z hlediska pevnosti, vhodnosti si nevim rady:-).

Dále by mě zajímalo v jakých vzdálenostech od sebe (četl jsem zde na foru m), jaké dimenze . Zdánlivě nejjednodušším a seriózně působícím řešením je kotvení pozednice do dostatečně tuhého věnce. Ani možnosti železobetonu však nejsou bez omezení.

U profily provařit, na horní čelo přivařit roznášecí pásovinu tl. Prosím Vás, mám problém se stavbou domku. Zajímalo by mne, zda se pozednice kotví k věnci zvenčí nebo zevnitř. Dobrý den, zasílám Vám způsoby kotvení.

Zakotvení je nutné provést zatažením ohnuté pásoviny pod výztuž desky, jinak by hrozilo vytržení z betonu. V pravé fotografii je páskovina již zapuštěna v drážce v hraně zdiva a zatažena do věnce. Podobné řešení je i přímé kotvení pozednice táhlem zakotveným do stropní desky.

A málokdy projektant prověřuje přenesení vodorovné síly výpočtem.

Extrémní hodnoty jsou zvýrazněny. Vás dotaz ohledně kotvení pozednice. Nechci použit typ se závitovou tyčí (při tlaku krokve na pozednici může dojít ke klopení pozednice – mírné natočení průřezu pozednice ). Ale cestu mi kříží pozednice.

Lze jí přeříznout jen mezi dvěma krovy a následně díru. Protože bude mít ukotvení velkou délku, provedl bych k tomu ještě boční ukotvení pozednice před pásovinu, kterou na pozednici ukotvím před navrtané dirky s velkými vruty a na části věnce bych ji přivrtal na kotvy nebo šrouby s hmoždinkami. Tak bych to udělal co metry. Pokud není něco jasné pište . Vyčistěte a vysajte ( to však půjde těžko, to ale nevadí, jde o doporučení výrobce stavební chemie).

Do díry ve zdivu přes provrtanou pozednici aplikujte chemickou kotvu . Tak jsme se pomalu dopracovali k věnci a řešíme,co bude jednodušší pro uchycení pozednice. On de fakto spřáhne stropní konstrukci v obvodové části do jednoho celku. A tím, že se dosáhne nějaká optimální pevnost a tuhost, je možno do něho kotvit další prvky a zatěžovat to jako jeden celek.

Vy budete pozednice kotvit právě k takovému ztužujícímu věnci v úrovni stropů. Nebo-li jak píše pan Milan – špalek betonu . Tesařské kotevní prvky, kotvení dřevěných trámů. Pro vertikální i horizontální spoje, krokve, pozednice a dřevěné stojky.

Pro tesaře i svépomocné stavebníky, prodej po celé ČR.

Kotva zesílená do betonu či dřeva, pozinkovaná, KKB. Kotvení do ztužujícího věnce. Obvyklé řešení Při betonáži ztužujícího železobetonového věnce se osadí budoucí kotvy např. OSADIT KOTVENÍ POZEDNICE. V projektu mám kovení pozednic na ocelové pásoviny co 25m ale osobně se přikláním k závitovým tyčím přišroubovaným k pásovině a zavařit proti pohybu ale nevím jaké tyče použít jestli stačí mnebo raději . Zásady návrhu krovu – pozednice.

Pozednice musí ležet po celé délce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Vzdálenost pozednice od líce půdní nadezdívky musí být min. POLOHU JEDNOTLIVÝCH VAZNÍKŮ NUTNO KOORDINOVAT, VZHLEDEM K UMÍSTĚNÍ ROZVODŮ VZT, ZTI ! SOUOSÉ POTRUBÍ – ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE, VYVEDENO NAD STŘECHU.

Mzabetonovaná do věnce po max.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives