Pozednice rozměry

Ale pozednice opravdu není v rozumném rozměru. Tesaři velice často vychází z obecných zkušeností. K tomu snad jednu poznámku. Existovala a vlastně existují obecná doporučení na dimenze jednotlivých prvků krovu.

Poznámka : do výpisu materiálu krovu jsou počítány „ čisté rozměry “ jednotlivých prvků.

Mezi nimi vaznice střední ( boková). Pozednice je v podstatě druh vaznice. Protože je uložena na nosné zdi budovy, ukládá se zpravidla naplocho. Oproti tomu vaznice mezilehlé (též středové) či hřebenové jsou uloženy na výšku kvůli zmenšení průhybu. Samotná pozednice je namáhána na kroucení podle své podélné osy a na ohyb ve vodorovné rovině,.

Hambálek, posuvný neposuvný. Ještě v průběhu listopadu po složení materiálu na krov jsem si půjčil velký ruční hoblík a zhobloval jsem konce krokví, pozednic a vaznic, které budou vidět – palubky budou z vrchní strany.

Z důvodu hoblování jsme měli všechny trámy nenamořené. Takže po ohoblování jsme hrubé části namořili hnědým . Osedlání –jedná se o spojení dvou prvků, z nichž jeden má zářez (sedlo) a druhý je většinou bez zářezu. Hloubka zářezu odpovídá.

Používá se pro spojení krokve s vaznicí či pozednicí. Spoj se většinou zajišťuje hřebíkem. Vyhledáno – rozměr krokve – ve všech sekcích portálu eStřechy. Pultová střecha se sklonem 2°, rozměr y 10×4.

Nutno dostavět pozednice. Orientační rozměry domu – 10×15. Zavedeme pohled SLEPÁ MATRICE KROVU. Zde máme nastavený pohled na střechu tak, ţe řezná rovina je nad hřebenem a současně se nezobrazuje výplň povrchu střechy, tak ţe je „průhledná střecha“. Nastavíme pozednice dle níţe uvedených hodnot: 1. Rozměry pozednice šířka 160 . U profily provařit, na horní čelo přivařit roznášecí pásovinu tl.

Vaznicová soustava – sedlová střecha.

Klíčová slova: krov, pozednice , příčné vodorovné síly, sedlová střecha, výpočetní model. Chata bude zděná z porfixu nebo z nějakého podobného porobetonu. Zajímali by mě vaše názory na rozměry trámů na krov. Střecha má sklon cca stupňů, štíty jsou od sebe vzdáleny 5m. Na krytinu použiju Capacco.

Podkroví bude určené na spaní. Jedná se mi o rozměry na pozednice , hřebenový trám . M PÁSOVOU OCELÍ ZAZDĚNOU DO PŮDNÍ NADEZDÍVKY. VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACDODAVATELE KONSTRUKCE. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘĚT .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives