Konstrukce pultového vikýře

Typ konstrukce je často závislý na nosné konstrukci střechy ( hambalková soustava, vaznicová soustava, vazníky …) a na velikosti vikýře. Konstrukce se na stavbu dodává ve formě. Před montáží vikýře musí být dokončen krov střechy. V místě vikýře se provádí trámová výměna.

Vytvoříme tak konstrukci , která zatěžuje přímo nosnou stěnu a není tolik namáhaná vlastní konstrukce krovu.

Při použití pultového vikýře se horní část výměny provádí v místě průsečnice . Pultové vikýře jsou také ve většině případů poměrně elegantnějším estetickým řešením. Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehle který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu! Vikýře jsou střešní stavební konstrukce , které v první řadě umožňují prosvětlení a zvětšení půdního prostoru.

Další předností vikýřů. Hlavní charakteristikou pultového vikýře je, že má pouze jednu střešní rovinu, která bývá v menším sklonu, než střecha objektu, na kterém stojí a jeho boční strany jsou svislé. K nepraktičtějším typům vikýře patří dnes pultový nebo sedlový.

Hodí se pro různé sklony střech a při dodržení základních pravidel mohou stavbu vhodně dotvářet.

Vikýř je nadstřešní konstrukce , jejíž funkcí je prosvětlit a provětrávat prostor pod střechou. Zabudovaná okna vyčnívají ze střešní plochy a . Definice pultového vikýře Laicky řečeno – pultový vikýř lze zkonstruovat vyzvednutím části základní střešní roviny Min. Krokev základní střechy Krokev vikýře Jejich opláštěním a zateplením v potřebné tloušťce vnikne boční stěna Vždy je pro konstrukci vikýře výhodné . Rekonstrukce podkroví – stavba vikýře – vikýř lichoběžníkový Rekonstrukce podkroví – stavba vikýře – vikýř lichoběžníkový . Protože je konstrukce vikýřů poměrně náročným zásahem do krovu, dává řada stavebníků při zobytňování či prosvětlování podkrovních prostor přednost jednodušší.

Na českém venkově se tradičně stavělo několik základních typů vikýřů , mezi něž patří například vikýř sedlový, pultový , valbový, obloukový. Vikýř je typickou stavební konstrukcí prosvětlující, a zároveň zvětšující plochu půdního prostoru. Pultový vikýř – tento typ vikýře se chlubí jednou střešní rovinou v menším sklonu, než je navržený sklon střechy. Jeden z nejčastěji vídaných vikýřů, který je charakteristický tím, že má pouze jednu střešní rovinu s menším sklonem střechy než má střecha daného objektu. Přední strana vikýře může být buď vyzděná nebo je tvořena dřevěnou sloupovou konstrukcí.

Venkovní terén ve vstupním průčelí je na kótě – 1m, podlaha boční kryté terasy je na kótě – 3m. Krytina střechy rodinného domu je navržena z plastového šindele. Stavebně konstrukční systém domu je navržen kombinovaný.

Stavební systém pro vikýře LITEC lze dodat ve velkém počtu tvarů: plochý, pultový , sedlový, špičatý,. Vhody a nevýhody vikýře a střešního okna. Základní konstrukce KPT. Podélný pultový víkýř Obr. Jaká je, prosím, správná skladba stěny boku pultového vikýře ? EPS – stejně jako na zbytku domu.

Prozatím tam mám pouze OSB desku z vnějšku provizorně zakrytou střešní fólií. Jen čelní strana je tvořena trámkovou kostrou, a blíží se tak spíše klasickému sedlovému či pultovému vikýři. Boční náběhy jsou pak vyskládány zlatí podobně jako v případě volského oka. Na pokrytí sedlového či pultového vikýře se hodí prakticky .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives