Druhy kleneb

V historii se používaly především ploché (neklenuté) trámové stropy, klenba k nim tvořila podstatně náročnější a nákladnější alternativu, která však umožňovala zastropit větší prostory a použití nehořlavého materiálu. Potřeba použití kleneb je na ústupu od 19. Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. Tuto klenbu lze odvodit jako průnik dvou valených kleneb , které jsou na sebe kolmé.

Společně s následujícími dvěma typy jde o obohacení, kterým ke gotické architektuře přispěly německé země. Vzniká jako průsečík několika valených kleneb , na nichž se dekorativní žebra splétají v pravidelný síťový vzorec.

Klenba křížová – do této skupiny kleneb dále patří klenby: klenba hvězdicová,. Druhy kleneb : Valené klenby – jsou od nich odvozeny další klenby např. Tvar valené klenby je určen pohybem tvořící křivky, která . Klenba je navázaná na podpůrnou konstrukci prostřednictvím paty klenby, . Kvalita ve stavebnictví.

Výminka rovnováhy vzhledem k pootočení, podle níž nesmí v libovolném průřezu tlakové centrum c vystoupit z průřezu. Výpočet kleneb s rubovou skořepinou. V komerčním softwaru Atena byly vytvořeny numerické modely zvolených typů kleneb pro různé druhy zatížení.

Software Atena byl zvolen z . Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. OPAKOVÁNÍ – TVARY KLENEB. Jsou to klenba valená, klenba klášternía klenba křížová. Klenba valená Klenba valená je základem všech kleneb. Krátké valené klenbě se říká pás.

Podle tvaru klenebního oblouku (plný, segmentový, stlačený, gotický) má i klenba (pás) své pojmenování. Patka klenby může být: □ zapuštěná, . Skladba stropní konstrukce. Vodorovné konstrukce – stropy.

Klenby cihelné do ocelových nosníků. Výhoda – nízká k-ční výška, rychlé provádění . Druhy patek kleneb : a – zapuštěná b – polozapuštěná c – vyložená. Největší přínos gotického stavitelství. Lomený oblouk vyvozuje menší boční tlaky než románský.

Křížová klenba (nad čtvercovým i obdélníkovým půdorysem). Stabilita kruhového oblouku klenby. Konstrukční prvky: – čelní oblouk valené klenby.

Prefabrikované keramické dílce. Pokračujeme v modelování dalších typů kleneb. Vyskytuje se (ve větší či menší míře) ve všech stavebních slozích, patří k nejstarším a nejužívanějším druhům kleneb , je výchozí konstrukcí pro celou skupinu kleneb válcových. Pro zastropení čtvercových, obdélníkových i nepravidelných půdorysů, schodišť (přímá, šikmá, oblouková, stoupající).

ZESILOVÁNÍ HISTORICKÝCH ZDĚNÝCH KLENEB. Práce se zabývá experimentálním výzkumem segmentů valených zděných kleneb , který ověřuje mechanismy porušování v závislosti na vzepětí a zesílení uhlíkovou tkaninou (CFRP). Získané výsledky experimentálního výzkumu jsou použity pro ověření .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives