Irop výzva č 37 energetické úspory v bytových domech ii

Významnou změnou bude umožnění předložení žádosti o podporu bytovými družstvy, která nejsou výhradním vlastníkem bytového domu. Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP ) zveřejnil revizi 37. Energetické úspory v bytových domech II “. O IROP sledovat a vyhodnocovat pouze interně, což nově znamená, . Předmětem revize je odstranění povinnosti dokládat technické listy izolantů nebo výplní otvorů v případě staveb a nahrazení těchto technických listů závěrečnou zprávou technického dozoru.

Důvodem k tomuto kroku je snaha předejít komplikacím při dokládání provedení jednotlivých aktivit, urychlení . Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Na začátku července bylo v 37. Objem administrovaných žádostí o podporu představuje mld. Kč celkových způsobilých výdajů, z toho mld.

Kč tvoří příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Dotační příležitosti IROP – 37.

Počátek: Konec: Místo: Kategorie: 27. KÚ Karlovy Vary, zasedací místnost č. A, Závodní 8 Karlovy Vary Akce Centra IROP – Integrovaný regionální operační program. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. O dotace na energetické úspory v bytových domech programu IROP mohou žádat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, tedy vlastníci bytových domů a společenství. ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II.

Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na. IROP , Hradec Králové, 6. Dotace nejen pro obce – výzva č. Na seminář se registrujte na uvedených kontaktech. Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 15.

Bližší informace o nové výzvě č. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Operační program:Integrovaný regionální operační program. O energetické úspory v bytových domech je velký zájem. Podpora energetické účinnosti, . Celkem 4projektů podali žadatelé o evropské dotace ve výzvě č.

Tím se stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu ( IROP ).

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives