Aktivní elektroosmóza

Technologie vysoušení zdiva na elektrofyzikálním principu – aktivní elektroosmóza – vychází z obecně známých fyzikálních jevů, podle kterých elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních roztoků v tom smyslu , že ionty putují podle elektromagnetických siločar k zápornému a kladnému pólu. Naše společnost PRINS jako jediný subjekt na českém trhu nabízí druhy elektroosmóz – aktivní bezdrátovou a mírnou drátovou elektroosmózu , které oproti alternativním typům osmóz splňují stanovené oborové normy pro oblast sanace vlhkého zdiva. Na základě charakteru daného objektu tak můžeme . Sanace zdiva provádíme systémem aktivní bezdrátové elektroosmózy. Vysoušíme zdivo bez mechanických zásahů a stavebních prací.

Tento proces trvá v závislosti na tloušťce a vlhkosti zdiva až týdnů.

Ve druhé fázi pracuje zařízení jako aktivní elektroosmóza, tj. Soli v určité koncentraci mají negativní vliv na tzv. Rozhodujete se jaký způsob sanace zdiva pro Vás bude nejvhodnější? Podívejte se na výhody metody aktivní elektroosmózy.

Aktivní elektroosmóza je moderní technologie pro vysoušení a sanaci zdiva pro všechny druhy materiálů. Průběh vysoušení zdiva pomocí metody aktivní elektroosmózy. Elektroosmotické metody jsou způsoby sanace vytvářející potenciál stejnosměrného elektrického proudu ve zdivu, který potlačuje proces kapilárního vzlínání vody. Princip elektro-fyzikálního vysoušení zdiva a betonových konstrukcí vynalezl p. Metoda je dobře známá a .

Galvanoosmóza,Pasivní elektroosmóza, aktivní elektroosmóza , kompenzační metoda, atd . Mate zajem o aktivni elektroosmozu MAUERPOL ? Ve stejnosměrném elektrickém poli se pohybují ionty podle svého náboje k opačně nabité elektrodě. Ve směru pohybu solí se stěhuje i voda,která soli ředí = osmóza. Není však řešením proti . Na stavebním trhu se uplatňuje celá řada aktivních , účinnějších metod.

Jsou dodávány „na klíč“ specializovanými firmami, které svoje. Přehled základních elektrofyzikálních metod odstraňování vlhkosti zdiva. Comments aktivní elektroosmóza , beztlaková injektáž, bourání zdiva, elektrofyzikální metody, elektroosmóza, injektáž zdiva, mechanické sanační metody, metoda magnetokinetických přístrojů, pasivní elektroosmóza, podřezávání zdiva, sanace vlhkosti, sanační omítky, tlaková injektáž, . Aktivní , pasivní elektroosmóza , a její odnož elektronické plošné vysoušení je technologie, která si u nás prorazila cestu na výsluní zájmu majitelů vlhkých nemovitostí.

A to zejména účinností a trvanlivostí, nízkou cenou a aplikací bez zásahů do stavby a tedy jakéhokoli omezení používání objektů. Je pravděpodobné, že tato . Bezkontaktní elektrofyzikální systémy odvlhčování zdiva. Uměle vytvořený elektrický potenciál působí jako horizontální zábrana proti vlhkosti a trvale brání jejímu vzlínání do zdiva ﴾1﴿.

V poslední době je velmi často využívanou metodou aktivní elektroosmóza. Obliba této technologie roste díky různým možnostem a jednoduchosti nasazení. Jde ji aplikovat na obvodové i vnitřní zdivo, podlahy i sklepy.

Její výhodou je, že nenarušuje statiku budovy a její provedení není časově . Elekroosmotická metoda využívá zákonitosti fyziky, u které voda je přitahována od kladného k zápornému pólu systému.

K potlačení vzlínající vody se používá aktivní elektroosmózy , kterou do . Přístroj aktivní elektroosmózy by měl instalovat pouze proškolený technik, protože zdárný postup vysoušení je závislý na správné instalaci.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives