Elektroosmóza princip

Elektroosmóza je zkrácené označení pro elektroosmotický tok. Běžně se též používá zkratka EOF (z anglického Electroosmotic Flow). Jedná se o jednu z hybných sil kapilární elektroforézy. V důsledku této ionizace se vnitřní stěna kapiláry chová, jako . Systém pro vysoušení zdiva a odvlhčení objektů je založen na elektro-fyzikálním principu osmózy.

Pomocí ve zdivu instalovaných katod a anod je permanentně vytvářeno umělé elektromagnetické pole, které zabraňuje zpětnému vzlínání vlhkosti do konstrukcí objektu.

Poděkování: Děkuji upřímně všem, kteří mi svou podporou, radou i konkrétní pomocí pomáhali při zpracování předkládané práce. Zejména děkuji svému školiteli Doc. Lubošovi Svobodovi, CSc. Aktivní elektroosmóza (AEO).

Princip elektro-fyzikálního vysoušení zdiva a betonových konstrukcí vynalezl p. Metoda je dobře známá a . Vetšina zná pojem osmóza již ze školy – z biologie. Přesně na tomto principu průchodu kapaliny funguje i elektroosmóza. Do úvahy přichází zdivo, které je vlhké v důsledku vsakování vody od základů, tedy tam, .

Je to převod kapaliny (elektrolytu) porézním materiálem vlivem stejnosměrného elektrického pole. Profesor Reuss připojil stejnosměrný proud do U-trubuce s vodou, kde v jejím ohbí byl křemenný. Infuze s hydrostatickým přetlakem.

Uměle vytvořený elektrický potenciál působí jako horizontální zábrana proti vlhkosti a trvale brání jejímu vzlínání do zdiva ﴾1﴿. Fyzikální princip působení elektroosmózy je známý už téměř 2let. První praktické využití se datuje již před lety. Ve vybraných oblastech průmyslu jsou elektroosmotické technologie v současnosti každodenní praxí. K odvlhčení objektů a vysoušení zdiva se elektroosmóza úspěšně využívá přes let.

Další vývoj těchto poznatků vedl k dalšímu použití v průmyslu a lékařské technice. Technologie vysoušení zdiva na elektrofyzikálním principu – aktivní elektroosmóza – vychází z obecně známých fyzikálních jevů, podle kterých elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních roztoků v tom smyslu , že ionty putují podle elektromagnetických siločar k zápornému a kladnému pólu. ELEKTROOSMÓZA VYSOUŠENÍ ZDIVA.

Přehled základních elektrofyzikálních metod odstraňování vlhkosti zdiva. U této metody nevyužíváme přídavný zdroj elektrického napětí. Princip spočívá v tom, že do zdiva se natloukly ocelové tyče, které se propojí el. Popište princip elektroosmózy. Vždy, když se podíváte na zdi svého domu, tak vás trochu jímá hrůza a očekáváte, jaké problémy vám přinese vlhkost zdiva?

V takovém případě je načase přemýšlet o nějakém druhu sanace vlhkého zdiva. Liší se finanční náročností, ale také mírou nutného . Po měsících je vlhkost zdiva pod úrovní.

Samozřejmě záleží na konkrétním stavu budovy a rozsahu vlhkosti zdiva. Přečtěte si o elektroosmóze v tomto článku a dozvíte se: – jak elektroosmóza funguje. Neriskujte své zdraví i celkový stav nemovitosti, vlhkosti vás úspěšně zbaví mírná drátová elektroosmóza.

Přestože tato metoda využívá nejmodernější technologie, princip působení elektroosmózy je známý už téměř 2let a první praktické využití bylo uskutečněno před lety. Na českém trhu existují .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives