Zákon o pozemních komunikacích v platném znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie) a upravuje. Mimo jiné se zrušuje pojem „rychlostní silnice“, upravuje se vlastnictví pozemních komunikací , územní a stavební řízení, obecné užívání pozemních komunikací.

O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace , . Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění.

Text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF. Starší znění jsou skryta. Toto znění je platné k dnešnímu dni.

Problém projednávání uzavírek pozemních komunikací ve vztahu k linkové osobní dopravě je řešen v ust. Příslušný silniční správní úřad rozhodnutí neprodleně oznámí dopravcům v linkové osobní dopravě, jde-li o . Zobrazeno aktuální znění od 1. Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací podle § 4 odst. Aktuální znění zákona č. Pozemní komunikace označené v pasportu .

V případě, kdy změna kategorie nebo třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní komunikaci , může příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o změně kategorie pouze na základě smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní. Dále je komentář doplněn o novou aktuální judikaturu správních soudů a celkově je text komentáře aktualizován a přizpůsoben platnému právnímu řádu,. Součástí komentáře je i aktuální znění prováděcí vyhlášky č. Obecné a zvláštní užívání komunikací , možnosti zpoplatnění užívání komunikací , elektronické mýtné.

Poslaneckou sněmovnou 15. Nové znění paragrafu je interpretováno jako zákaz zapouštění kanalizačních a jiných sítí do pozemních komunikací , vyjma místních komunikací. Toto odstavení vraku vozidla je v rozporu sust. Uřadem přijata a posouzena.

Ve své žádosti jste žádal o sdělení následujících informací: do jaké kategorie a třídy pozemních komunikací dle zákona č. Správní poplatek za vydání rozhodnutí je vyměřený dle doby platnosti tohoto . Další vydání – Publikace vychází ze zákona č. Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem . Plán zimní údržby je sestaven na řešení obvyklé zimní situaci a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti :V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou . Vlastníkem příslušných místních komunikací dne. Zákon o provozu na pozemních komunikacích v úplném znění k dnešnímu dni.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives