Výkres střechy

OBECNÉ ZÁSADY Do výkresu krovu se zakreslují všechny prvky střešní konstrukce, které jsou potřeba ke zhotovení krovu a střešního pláště Výkresy se kreslí v měřítku 1:nebo 1:1(studie) POZN. Je třeba si uvědomit, že při realizaci krovu je ve většině případů zhotoveny nosné zdivo a stropní konstrukce, proto se v . Tato kapitola podává návod na řešení stropních konstrukcí a jejich zakreslování ve výkresech. Jsou vybrány pouze ty skutečnosti, které jsou náplní předmětu Pozemní stavitelství II.

Problematika plochých střech je podrobně řešena ve čtvrtém díle kurzu Pozemní stavitelství IV. Zájemci o podrobnější informace .

NÁVRH JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Nosná konstrukce střechy – Výkres V0. Střešní souvrství – Studie S1. Tepelně technické posouzení – Studie S3.

Poznámky k návrhu jednotlivých vrstev. Dnes jsme vedl debatu, jak je správné zakreslovat střechy , pokud je nad 1. Je jediné správné řešení zakreslit odvodnění střechy 1. NP do výkresu půdorysu 2.

NP mít zvláštní výkres , nebo vytvořit zvláštní jeden výkres , ve kterém bude zakresleno odvodnění střech 1. Tomáš Luňáček statika objektu: ing. Popis realizace dle úrovně podkladů. Vzorový výkres podlaží, sklep. Zakreslit půdorys a svislý řez ploché střechy.

Da sa z vykresu krovu spravit vykaz vymer na drevo? Vysvětlit princip zakreslování krovu vaznicové soustavy v půdorysu . V projekte nemam vykaz vymer na drevo a projektant za to pyta priplatok. SKLON STŘEŠNÍCH ROVIN: STŘEŠNÍ KRYTINA: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Projektová dokumentace je duševním majetkem projektanta, je chráněna autorským zákonem.

Nesmí být rozmnožována ani přenechána k použití třetí osobě bez souhlasu autora. PC poradna položte dotaz zde. Tyto konstrukční detaily jsou průběžně aktualizovány v důsledku probíhajícího procesu vývoje a zdokonalování výrobků. VŠECHNY VÝKRESY DETAILŮ STŘECH V . Na těchto výkresech jsou zakresleny všechny prvky konstrukce, které jsou nutné ke zhotovení krovu, resp.

V tomto rozestavení si konstrukci stlučeme. Na střešní latě nyní přitlučeme dvě navzájem.

Classic – technický výkres – vzdálenost latí při . Moravská taška – technický výkres – vzdálenost latí při sklonu střechy od 25° vč. Jednostěnná střešní vpust (jednostěnný střešní vtok) TOPWET. Zde naleznete výkresy kompletní skladby vegetačního souvrství pro systémových řešení Optigreen ve formátu CAD.

Klikněte na požadované systémové řešení Optigreen (viz níže nebo navigační lišta vlevo) a zobrazí se řez systémovým souvrstvím ve formátu CA PDF nebo v jiných formátech.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives