Věšadlo krov

Věšadlo je druh nosné konstrukce, která se využívá ke zvýšení únosnosti vodorovného nosného prvku, zejména u krovů a mostních konstrukcí. Slouží k vynesení hlavního trámu a přenesení jeho zatížení k podporám. Analogickými konstrukčními prvky jsou vzpěradlo, kdy je vodorovný nosný prvek podepřen a vzpínadlo, . Ve skupinách vyhledejte na internetu jednotlivé varianty krovů a proveďte srovnání typů.

A –dřevěné a železobetonové krovy.

B –dřevěné a ocelové krovy. C- věšadlo a vaznicová soustava. D – vzpěradlo a vaznicová soustava.

E – ležatá a stojatá stolice . V minulosti byly krovové konstrukce nejobvyklejším . Věšadlo je konstrukce, která s věšáky a vzpěrami vynáší hlavní trám a přenáší jeho zatížení co nejblíže k podporám. Podle počtu věšáků známe věšadla jednoduchá, dvojitá a trojitá.

Věšadlové konstrukce se dříve používaly na krovy větších rozponů, kde nemohl být hlavní trám podepřen střední zdí. Nosná konstrukce krovu vynášející vazné trámy pomocí středově umístěných sloupků – věšáků, které jsou vzepřeny symetricky umístěnými vzpěrami. V závislosti na počtu věšáků v plné vazbě rozeznáváme jednoduché nebo dvojité věšadlo , u kterého jsou mezi věšáky použity vodorovné rozpěry. Vaznicové soustavy se podle polohy sloupů a dalšího rozložení nosných prvků dělí na. Krovy soustavy vaznicové.

Hambalková a věšadlová soustava k-u: A krokve, Bvaznice, Bvaznice středová, Bvaznice okapní, C pozednice, D hambalek (a sloupek, b kleština, c pásek), E věšadlo , F vzpěra. Zdroj: Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vešadlo Niekedy dispozícia podlažia s veľkým rozponom neumožňuje, aby sa dlhý väzný trám vhodne podoprel. V takom prípade sa dá použiť konštrukcia vešadla. Hambálkový krov pozostáva z krokiev pridaním vodorovného hambálka, ktorý horizontálne spája dve oproti sebe stojace krokvy.

Ukončení věšáku nad vazným trámem v krovové soustavě vlašské, pultové krovy velkých rozpětí a vrcholová krokev u pultové střechy Pokud ve vlašské soustavě řešíme velká rozpětí, použijeme při konstrukci „vazníků“ jedno- duchých nebo vícenásobných věšadel. Všechna pravidla pro vlašské krovy však platídále. Pásy či pásnice jsou vzájemně spojeny svislicemi a diagonálami, které vytvářejí nejčastěji trojúhelníkovou soustavu.

Spojení prvků ve styčníku může být hřebíkové, svorníkové, s hmoždíky . Jednoduché věšadlo se skládá ze vzpěr a věšáku.

Zavětrování slouží u krovů ke ztužení v podélném směru. Starobylé primitivní krovy jsou ztuženy většinou jen pomocí krytiny. Dokonalé podélné ztužení můžeme nalézt u krovů hambalkových s podélnou stolicí, kde. Efektu je dosahováno doplněním rozpěry do plné vazby. Materiálové charakteristiky.

Charakteristické pevnosti ohyb fm,k. MPa tah rovnoběžně s vlákny ft,k. MPa tlak rovnoběžně s vlákny fc,k. Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny. Návrhové pevnosti γm = 3. Krokvičková sústava (bez tiahla alebo s tiahlom).

Vešadlo (tvar ako stojatá stolica bez podopretia väzného trámu). Nesymetrické zaťaženie – nesymetrický tvar, vikiere, terasy,. Väznicová sústava – vešadlo. Tesařské spoje a konstrukce Tesařské spoje Pro spojování jednotlivých prvků krovu platí pravidla tesařských spojů. Vzpínadlo je konstrukce, v níž je . Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

Projektová dokumentace krovu obsahuje půdorys konstrukce krovu , podélný řez,.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives