Vaznice hala

OK– Ocelové konstrukce (7). Válcované vaznice a paždíky. Tenkostěnné vaznice a kazety. Příčná vazba: terminologie a způsob kreslení příčného řezu. Jednolodní ocelová hala.

Samonosné hliníkové krytiny: a) Furral b) Alusicc c) Covervar.

Detaily připojení samonosné krytiny a) háky, b) příponkami. Uložení vaznice a) spojité, b) prosté . Nová ocelová montovaná hala , rozpetí m, délka je násobkem m. Vaznice a paždíky vyrobíme na míru dle požadavků. Nosná konstrukce rámová z IPE profilu, vaznice z tenkostenných Z profilu – FeZn. Posouzení se provádí porovnáním působícího zatížení s největším přípustným zatížením pro uvažovaný mezní stav.

Tabulky jsou vypracovány pro konstantní rovnoměrné zatížení po celé délce nosníku. Pro zatížení větrem nalezneme .

Vazníky tvoří hlavní nosný prvek střešních konstrukcí, přenáší zatížení vaznic případně přímo od plošné střešní konstrukce. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 450. Je zpracováno několik variant orientačně a jedna je zpracována podrobně. Výkresová dokumentace obsahuje půdorys a řezy halou a výrobní výkres jeřábové dráhy. Klíčová slova ocelová hala , vazník, vaznice , příčná vazba, sloup, patka, jeřábová dráha.

Sklad a administrativa, Vsetin. Pracovní kopie strana: celke31. Kontroloval:……… ………………… OBSAH. Väznice a paždíky prenášajú váhové zaťaženie na celú konštrukciu, čím sa podieľajú na stužení celého . Montovaná zateplená hala GJW v Havlíčkově Brodě je určena na servis železničních strojů. Zateplená hala bude sloužit jako opravna drážních stavebních strojů.

Ve střešní části se na primární ocelovou konstrukci položily pozinkované vaznice METSEC, na které se klade opláštění. Ocelová hala je rozdělena na jednopodlažní zateplenou výrobní dílnu a dvojpodlažní administrativní část. Ocelová konstrukce haly je kotvena k základům kloubově na chemické lepené kotvy. Dodavatelem spodní stavby a stavebních prací byla stavební firma TK stavby. Střešní část konstrukce tvoří ocelové vaznice.

Tuhost konstrukce v podélném směru – hala je ve střeše zavětrována diagonálními prvky – táhly s napínací maticí. V podélných stěnách jsou ve svislé rovině navrženy v modulu – zavětrovací trubky.

Montážní spoje jsou šroubové, na rámové konstrukci pevnostní třída šroubů 8. Hala sloužila pro skladování sena. Doutnání zbytků sena a dřevěných přepážek trvalo téměř jeden týden. Na objektu prohořela resp. Shořely střešní dřevěné vaznice a prohořela . Baden-Württemberg, Německo), radnice, konec 15.

Krov se čtyřmi hambalky a věšadlem, vaznice jsou v 1. V plné vazbě jsou v celé délce zesílené krokve, v 1. Montovaná jednopodlažní hala s nosnou betonovou konstrukcí je zastřešena předpjatými příhradovými vazníky, světlíky a vaznicemi – krokvemi,.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives