Těžké obvodové pláště

Těžký a lehký obvodový plášť. Dvojitá fasáda s transparentní stěnou. Okenní systém a fasádní systém. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ. Předmětem diplomové práce je vyhodnocení variant obvodového plášť z hlediska časové a finanční náročnosti. Vyhodnocení variant obvodového pláště je prakticky aplikováno na návrh bytového domu s kavárnou v Havířově. Varianta těžkého dřevěného skeletu s dřevěnou rámovou výplní se porovnává s klasickým.

U zapuštěných a lícovaných plášťů je nutno prvky nosné konstrukce obkládat tepelně izolačními materiály tak, aby nevznikaly tepelné mosty (obdoba úprav pozedních věnců). Provádí se ze silikátových nebo keramických panelů. Obvodové stěny montované středně těžké.

Nejefektivnějším řešením obvodového pláště je věnovat více prostoru z tloušťky stěny tepelné izolaci. TĚŽKÝ OBVODOVÝ PL ŠŤ – e z hotoven ako nekontaktní systém. Nosnou konstrukci plášťě tvoří žb stěny tloušťky 2mm. Tepelně izolační funkci plní tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 1mm.

Větraná vzduchová mezera má šířku 50mm a pohledovou vrstvu tvoří obklad z kamene . Obecné informace o dílčích částech lehkých obvodových plášťů. Lehké obvodové pláště jsou oproti jiným konstrukcím na stavbách zvláštní tím, že každá. Těžko říct, do které části je vysypání kousků horší, každopádně kamkoliv . Funkční požadavky a klasifikace. B, těžce hořlavý teplota pro aplikaci systému min.

Kontakt: Terranova – Industrie spol. Urec,2 Vyhovuje doporučeným hodnotám pro pasivní budovy. Při návrhu tloušťky tepelné izolace při zateplení obvodové stěny je třeba vycházet z celkového energetického hodnocení budovy. Nosná konstrukce je kombinací těžkého skeletu a hrázděného zdiva s výplněmi z nepálených cihel. Symbolika stromu se prolíná celou.

V tuzemsku ojedinělé řešení představuje návrh vegetačního obvodového pláště.

Někdy se lehké dílce kombinují s těžkou prefabrikací – např. MIV-L, lehké lodžiové stěny a vstupní či schodišťové prosklené stěny. Velmi brzy se v těchto typech konstrukcí stírá rozdíl . Podle tohoto principu lze obvodové pláště dělit na lehké a těžké. Fasáda utváří charakter domu, je výtvarným prvkem, ale také musí mít určité technické vlastnosti.

Již víme, že se obvodové pláště dělí na těžké , obvykle zděné a lehké na bázi moderní dřevostavby. Předmětem kontroly je zachování tepelně izolačních vlast- ností a relativní vzduchotěsnosti. V případě těžkých plášťů . Z těchto faktorů lze vyjmenovat rychlost výstavby, příznivé tepelněizolační vlastnosti, nízkou váhu konstrukcí, vyšší míru využitelnosti zastavěné plochy s ohledem na dosahované tloušťky obvodových plášťů , pozitivní vliv mikroklimatu v interiéru (transport vlhkosti), minimum mokrých procesů a snížení těžké.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives