Tepelná izolace střechy

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít. Správné provedení zateplení střechy je jedním z důležitých faktorů pro zabezpečení objektu proti tepelným ztrátám a nastolení správné vnitřní teploty podkroví v letním a zimním období. Nekvalitně provedené zateplení střechy se vyznačuje v letních měsících zbytečně vysokou teplotou v podkroví a naopak v zimě tepelnými. Následuje tradiční postup, ve kterém je parozábrana umístěna pod sádrokartonovou deskou a prochází jí větší množství vrutů.

Mnohem bezpečnější je použití vrstev izolace.

Parozábranou pak proniká menší množství vrutů a můžete použít větší tloušťky izolace. Zdvojený rošt umožňuje vložit vyšší tloušťku tepelné izolace a umístit parozábrzdy do míst, kde je více chráněná proti perforacím při montáži. Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla . Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se. Tloušťku tepelné izolace ovlivňuje trámová konstrukce (velikost a vzdálenost trámů).

Dřevo má 4× větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tzv.

Pro střešní krokve o velikosti 120×1mm a osové vzdálenosti á 9mm je min. Tepelná izolace podkroví na stropy a šikmé střechy. Je to zcela přirozené a běžné.

Teplo stoupá vzhůru a není v naší moci ho celé udržet v budově. I pasivní a nulové domy mají tepelné ztráty, i když jsou výrazně menší než u běžné masové výstavby. Jsou však případy, kdy podíl tepelných ztrát šikmou . Příkladem pro použití tepelné izolace může být. Dřevovláknité desky STEICO flex je elastická tepelná izolace z přírodního dřevního vlákna do střech , stěn, stropů i podlah.

Pro takové konstrukční řešení podkroví je podstatný materiál nosné konstrukce krovu, může být ze dřeva, ze železobetonu. Střecha je místem, kudy z domu může unikat nemalé množství tepla. Izolace této části domu může být řešením, jak pro bydlení přizpůsobit podkroví a zamezit unikání tepla v zimě a přehřívání v létě. Jaké možnosti jsou při zateplování střechy k dispozici? Který izolační materiál je vhodné použít?

Efektivní tepelné izolace a kvalitní střešní prvky pro zateplení, které uspoří na všech frontách. V létě izolace z kamenné vlny omezuje prostup tepla dovnitř domu, v zimě zabraňuje tepelným únikům.

Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou střechou může unikat až energie na vytápění. Způsobů zateplení šikmé střechy je několik. Chytrá pěna však umí řešit také zateplení střechy z venkovní strany.

Tato aplikace se využívá především u stávajících objektů, kde není možné zasahovat do hotového podkroví. Velmi často tak řešíme náhradu již nefunkční izolace z minerální . Možná si řeknete, že by bylo lepší krov sundat, obvodovou stěnu nadezdít, a tím získat potřebný prostor. V některých situacích to ale . Nedostatečná tepelná izolace je v zimě rozpoznatelná na střeše zvýšeným odtáváním sněhu mezi krokvemi nebo naopak v prostoru krokví . Nabízí se využít v těch případech, kdy stávající střešní plášť je ještě v dobrém stavu – zde se potom tepelná izolace vkládá zevnitř mezi stávající krokve. Tím se prakticky nezmenší obytný nebo využitelný prostor pod střechou. Před montáží tepelné izolace musí být případně výška krokví upravena.

To znamená, že pokud není . Střešní konstrukce je z hlediska povětrnostních vlivů namáhána ze všech stavebních konstrukcí nejvíce. Působení deště, mrazu a slunečného záření v letních měsících klade na střešní konstrukci velké nároky. Profesionální zateplení střešní konstrukce zamezí únikům tepla v zimních měsících a .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives