Spádová vrstva z lehčeného betonu

Oproti polystyrenu vynikají lehčené betony použité jako spádová vrstva svou pevností, čehož je ale dosaženo na úkor vyšší objemové hmotnosti (je těžší) a tepelných charakteristik. Jde o cenově poměrně nákladné řešení, navíc komplikované na manipulaci. Lehčený beton se totiž musí ukládat klasickou . Navíc méně zatíží konstrukci než lehčený beton.

Ukládka cementových pěn je jednodušší než obě konkurenční varianty dohromady. Spádová vrstva vytváří požadovaný sklon svrchních střešních vrstev pro odvod dešťové vody.

Aby se srážky na střeše nedržely v podobě louží, musí mít střecha takový spá který zaručí jejich . SLOŽENÍ: Plniva, portlandský cement, speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti betonu. Lehčené betony se využívají obdobně jako běžný beton na monolitické konstrukce pozemních a inženýrských staveb. V individuální výstavbě se lehčený beton úspěšně uplatňuje při rekonstrukcích a půdních vestavbách na vytvoření spádových vrstev plochých střech nebo jako výplňová tepelně izolační vrstva pro. Díky vývoji stavební a výrobní techniky a technologie už není nutné šplhat do výšky po žebřících s pytli cementu a vědry plniva na střechu.

V současnosti je možné nechat jeřábem dopravit na střechu směs lehčeného betonu , kterou doveze přímo jeho výrobce, případně nechat na míru . Tento moderní lehký silikátový materiál je alternativou spádování pomocí klínů z pěnového polystyrenu (zkráceně EPS) případně pomocí lehčeného betonu. Jestliže se izolace mají kotvit do spádové vrstvy , doporučuje se použít cementovou pěnu s vyšší pevností (MPa u varianty PORIMENT WS). Cementová litá pěna s polystyrenem je materiál speciálně vyvinutý pro využití do sklonu pro ploché střechy, kde je potřeba vytvořit spádovou vrstvu.

Realizace konstrukce ploché střechy do spádu s cementovou litou pěnou PORIMENT – Cementová litá pěna zatíží konstrukci méně než lehčený beton 23. ELASTODEK SPECIAL DEKOR vrchní natavitelný modifikovaný asfaltový pás. ELASTODEK SPECIAL MINERAL nakašírovaný spodní modifikovaný asfaltový pás. Použití: Spádové vrstvy plochých střech, . Zastaralé způsoby spádování pomocí lehčených betonů obsahují mokrý proces, kde se do střešních plášťů zabudovává velké množství technologické a často i atmosférické vlhkosti se všemi negativními průvodními jevy.

Dobré vyschnutí spádové monolitické vrstvy trvá velmi dlouho a tato technologie je tak . Na ploché střeše vytvoříme tepelně izolační spádovou vrstvu z lehkého betonu nejnižších objemových hmotností. Pro zvýšení tepelného odporu, lze na tuto spádovou vrstvu pokládat klasické tepelně izolační materiály. Nejvhodnějšími skladbami se pak jeví zelené střechy, kdy hydroizolaci následně . Na místě prováděné tepelné izolace.

Násypy z lehčených hmot (škvára, perlit atd.) , lehčené betony. Vytvořením vrstvy lehkého betonu lze dosáhnout dostatečného spádu střešních konstrukcí a zároveň přispěje k zateplení střech. Takové vrstvy se provádějí přímo na starou hydroizolaci bez nutnosti její ho odstanění, což jsou náklady navíc.

Pokud je síla spádové vrstvy nedostatečná, lze na ni aplikovat ještě vrstvu tepelné . Spádovou vrstvu lzetaké realizovat monolitickou betonovou vrstvou obvykle umístěnou přímo na nosné konstrukci. Výhodné je použití lehčeného betonu s dobrými tepelně technickými vlastnostmi a menší objemovou hmotností, představující oproti klasickému betonu menší zatížení nosné konstrukce. Pokudje vytvořena mokrým procesem na stavbě, neměla by se nikdy provádět najiž provedenou parozábranu, protože by tím zůstalo ve střešním plášti zabudováno neúměrné . Poznámka: Podkladní pás Ize nahradit lepeným nebo mech.

Beton , lehčený beton (spádová. Vrstva) natavení plnoplošné.

PER Vi – POLYELAST EXTRA. Většinou se jedná o strop posledního podlaží. Vhodný materiál pro spádovou vrstvu je lehčený beton , liaporbeton, polystyrenbeton, prostý beton , cementová pěna, dílce z plastů nebo minerální vlákna.

V dnešní době se spádová. Bydlení, stavba, zahrada Stavební materiály Beton , betonové výrobky Betonové směsi, betonárky.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives