Půdorys šikmé střechy

Mansardová varianta střechy sedlové. STŘECHY – ŠIKMÉ odlišného sklonu. Převod sklonů ze stupňů na procenta.

Kreslí se : půdorys střechy , půdorys konstrukce střechy, příčný , příp. Některé důležité konstrukce . Střecha (též střešní konstrukce).

OMEZENÍ: nelze vytvářet půdorysy tvaru L, vikýře, apod. Nosná konstrukce ploché střechy ( půdorys i svislý řez) tvořená vazníky se kreslí podle zásad zobrazení nosné konstrukce střechy tvořené vazníky. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II – úloha pátá. Cíle a předmět páté úlohy budou vč. Pátá úloha bude obsahovat návrh šikmé střechy nad půdorysem zadaného objektu.

Rozhodujícími kritérii . Jak nakreslit půdorys krovu Sedlové střechy ? Zapamatujte si: Pŧdorys střechy (střešního pláště) se zakreslí pohledem shora na hotovou střechu. U jednoplášťové střechy se zakreslí: Hrany konstrukce viditelné v.

Podle konstrukčního řešení. Z hlediska kreslení je důležité rozlišení střech podle druhu konstrukce i sklonu. U´ kolem je nalézt prusecnice jednotlivých strešnıch rovin stejného spádu, jsou-li dány stopy techto rovin (tedy pudorys strechy ). Konstrukce půdorysů sklonitých střech. Anotace: Prezentace objasňuje pojmy v konstrukcích střech, jejich význam a rozdělení.

Celkový tvar šikmé střechy řídí se půdorysem budovy, profilem střechy, sklonem střešních ploch (viz stať C) a výškou okapu. Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Půdorys je buď jednoduchý nebo . Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy , je to střecha valbová, pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová.

Obojí se používá u volně stojících budov obdélného půdorysu. Re: Napojení šikmé střechy a stropu. Dobrý den, našel jsem toto téma a rád bych ho rozšířil.

Tvar střechyje závislý na půdorysu a účelu budovy. Spád střešních rovin je ovlivněn tvarem střechy a druhem použité krytiny nebo . K tomu, aby mohla být vypracována cenová nabídka, se vyžaduje projektová dokumentace nebo skutečné zaměření střechy. Z projektové dokumentaceje třeba poskytnout minimálně půdorys střechy.

Druh krytinyje uveden v technickém popisu. Smlouvu o dílo je nezbytné uzavřítjednoznačně v písemné formě, i zde platí . Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění.

Skládá se z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny. Skladba nebo tvar stropní konstrukce nad 3. Pro další střešní konstrukce, jako jsou střechy valbové se šikmými střešními plochami ve štítu, střecha stanová (jehlanová) nebo křížení a proniky střech při složitějším tvaru půdorysu , není výpočet o mnoho složitější. Postačí znát plochu půdorysu a sklon střechy , není nutné se zabývat přesným tvarem a rozměry jednotlivých .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives