Půdorys krovu

Zakreslují se i konstrukce vystupující nad úroveň střešního pláště (komín, štítové stěny) Příčky a další . Pravidelný půdorys omezený soused- stvím vyšší stavby úžlabí nároží hřeben okap stěna. Rozmístění rovin střechy jed- notného sklonu řešených nad nepravi- delným či omezeným půdoryse1. Krovy , soustavy krovů , statické chování krovů , krovové soustavy klasické, novodobé krovy , soustava krokevní, soustava vaznicová, stojatá stolice, ležatá stolice, věšadlo, vzpěradlo, krovy střech pultových, ležatá stolice.

Zobrazení nosné konstrukce střechy tvořené krovem. Na těchto výkresech jsou zakresleny všechny prvky konstrukce, které jsou nutné ke zhotovení krovu, resp.

V půdorysu krovu se kreslí (příklad viz. obrázek 3-15):. BH- Pozemní stavitelství I (S),(E). Ukázka k tomuto materiálu není k dispozici. Tento materiál ale můžeš stáhnout celý.

Vysvětlit princip zakreslování krovu vaznicové soustavy v půdorysu a svislém řezu. Stáhnout celý tento materiál. Zakreslit podle vzoru půdorys a svislý řez stojatou stolicí s důrazem na vzájemnou provázanost jednotlivých zobrazení.

Střechy jsou konstrukce . PRAVIDLA PRO KRESLENÍ KROVŮ.

Konstrukce a prvky připevněné na nosné konstrukci krovu se nezobrazují (laťování, bednění, pojistné hydroizolace, krytina). Půdorys krovu se zobrazuje v pohledu shora. Vodorovné prvky a čela svislých prvků viditelná shora-obrysem velmi tlustou plnou čarou. AUTORSKÁ PRÁVA K TOMUTO VÝKRESU NÁLEŽÍ SPOLEČNOSTI PROKON – ATELIER. VÝKRES NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINÝM ZPŮSOBEM.

REPRODUKOVÁN BEZ SOUHLASU SPOLEČNOSTI PROKON – ATELIER. ZÁVAZNÉ ROZMĚRY JSOU UVEDENY V TOMTO VÝKRESE. Kreslení místností v prostoru krovu. NÁZEV PRVKU PROFIL (MM) DÉLKA (MM) KS KUBATURA MI. Krovy se stavěly podle plánu, ve kterém „obyčejně zobrazen bývá půdorys a příčný řez, někdy i řez podélný, při krovech složitějšíchjest nutno vykresliti řezů více.

Výškový systém místní : FIX = podlaha 1. Pasport RD Horní Dunajovice. Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce střechy Chvalšiny č. Standardněje domovským .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives