Podkladní beton tloušťka

Záleželo samozřejmě na typu podlahy (montovaná, monolitická aj.) a uvažovaném užitném zatížení. Tloušťka podkladního betonu se zpravidla . Dobrý den, jaká je optimální tloušťka podkladního betonu ? Podle stavební firmy je to zbytečně předimenzované a stačí 1mmm. Rozumných je cca 5cm, pokud máte o podkladu pochyby, tak s vloženou kari sítí.

Historicky se dávaly třeba jen vyskládané cihly, já měl v domě pouze zhutněný jíl.

Vůbec bychom pro podkladní vrstvu neměli používat betonovou mazaninu nebo nekvalitní beton. Pokud je podlaha pouze pochůzná, tj. Za podkladní beton se pokládá rovněž vrstva . Velmi často se setkávám s dotazem, jakou nejmenší tloušťku by měla betonová deska mít. Pokud bude deska zhotovena z betonu, pro jehož výrobu je použito kamenivo se zrny do mm, tak by tloušťka desky. Pojem základová deska bývá mezi laickou veřejností často nesprávně užíván i pro vrstvu podkladního betonu o obvyklé mocnosti 1až 1mm, která se ukládá na základové pasy, slouží jako podklad . Pokud si nejste jist, kontaktujte svého projektanta a zeptejte se ho, zdali se jedná o podkladní beton.

Teprve nyní je možné přistoupit k samotné betonáži podkladního betonu.

Vybrat 10cm navíc stačí. Kdysi bylo v normě, že hydroizolace musí být sevřená mezi dvěma betony. To již dávno neplatí a také dnešní hydroizolace mají zcela jiné nosné vložky. Dnes se veškeré výrobní haly, kde je často požadavek na velkou únosnost podlah dělají bez podkladních betonů. Z v tloušťce asi 15cm, nejlépe.

Podlahová izolace (nosná) na podkladním betonu , základová deska z vodotěsného betonu. Vnější izolační systémy v kontaktu se zeminou. Připravte podloží dle podkladů projektu.

Vytvořte vrstvu podkladního betonu v požadované tloušťce. Ochranné vrstvy z cementového betonu v tloušťkách nepřesahujících mm. Pokud jsou pod podkladními . Je-li dostatečně pevný, musí být dobře. Jedna deska bude tvořit podkladní beton a druhá vlastnípodsyp. Desku tvořící podsyp vytvoříme až v kapitole Výkopy.

Pochopitelně v případě podlahového vytápění je třeba vzhledem k podstatnému zvýšení teplotního spádu tloušťky tepelných izolací přiměřeně zvýšit. Vlastní návrh podlahy musí zohlednit základní vstupní údaje, kterými jsou velikost a typ zatížení, pevnost podkladní tepelné izolace a tuhost roznášecí . Vyrovnání lokálních nerovností pískovým ložem ( tl. – mm ), hubeným nebo lehčeným betonem od tl. Vyrovnání celkové nivelety pískovým .

Podkladní a vyrovnávací vrstvy.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives