Plamostop d cena

Při odběru nad tuto hranici lze dojednat individuální cenu. Stálým zákazníkům se pro výpočet slevy započítávají předchozí odběry. Plamostop Pje protipožární vypěňovácí nátěr na bázi vodou ředitelných disperzí, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a zpěňovadel. Je určen k ochraně ocelových konstrukcí před účinky tepelného zatížení ve vnitřním i venkovním prostředí.

Nátěrem lze dosáhnout vysoké transparentnosti s kvalitou užitnou pro nábytkářské účely.

Kategorie, Protipožární barva. Počet ks: Přidat do košíku . Ochrana dřevěných konstrukcí. Vyrába sa na báze vodou riediteľnej disperzie, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel . Zajímavé stránky – protherm steel cena nátěru.

Prother400: 8: 1Pyrostop steel: 400: 8: 160. Základní možnosti využití.

Vysvětlivky: i – intumescentní (PO) – požární odolnost A – Rakousko D – Německo z – zábranový. SÚčet 1 19-2: 2EB5. Pro aplikaci protipožárních nátěrů se obracejte vždy pouze na certifikované firmy a natěrače! Vzhledem k jejich vysoké ceně nejsou příliš používány, ačkoliv jsou velmi perspektivní.

PLAMOSTOP – D 1kg celková . Při dlouhodobém pronájmu je nutné připočítat slevu. Finanční náročnost autojeřábu AD T. Stavba: Tatranská galéria – Elektráreň Poprad. Různé varianty stropů (var. vs var 2). Plamostop D , který zvyšuje požární odolnost dřevěné konstrukce o minut.

Textová inzerce v on-line odborném Občasníku POVRCHÁŘI. Přetvárné vlastnosti betonu. Na pevnostní vlastnosti betonu úzce navazují vlastnosti přetvárné. Avšak charakteristiky, které jsou nutné pro.

R nejpoužívanějších protipožárních nátěrů na dřevěné.

A, B, C, D , E, F, G, H. Výkaz výměr – Rekapitulace: 2. Nástřik stropu Plamostop 9 21. P edkládaná bakalá ská práce se d lí na dv části, na teoretickou část a na část praktickou. Tato práce se zabývá nejčast jšími p íčinami vzniku požáru v kulturních památkách. Definuje jednotlivé možnosti požární ochrany, jejich výhody ale také rizika.

Rozebírá právní p edpisy ve vztahu k požární ochran kulturních památek. Cena za dodávku včetně DPH, 0.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives