Odvětrávaná podlaha

Je lepší brát na odvětrávání vzduch z exteríéru nebo brát vzduch ze sklepa? V obojím případě by se na odsávání použil komínový efekt. Ve sklepě je víceméně stála teplota C° a rel.

V exteriéru se podmínky mění a hlavně v letě bude . U starších objektů je velkým problémem vlhkost pod podlahou, . Odvětrání podlah pomocí systému Iglú.

Naprosto logické, jednoduché, představitelné a vlastně i levné. To ukáže čas, ale už jenom ta myšlenka, že podlaha se nedotýká země je velmi příjemná. Instalaci jsme prováděli dle předepsaného technologického postupu od . Zejména u starších objektů bývá velkým problémem podmáčení.

U novostaveb zase ochrana proti velmi nebezpečnému radonu, případně vzlínající vlhkosti. Skutečně kvalitní hydroizolace a protiradonová ochrana jsou poměrně nákladné a vysoce náročné na . Po dokončení pokládky se přes prvky GUTTADRYTEK položí armovací síť a provede se zalití betonem doporučené kvality a tím se provede monolitická deska podlahy. Na tuto desku se po vyzrání betonu pokládají další prvky podlahového systému.

Systém GUTTADRYTEK je samozřejmě možné použít i pro odvětrávané. Prosím o radu,dělám odvětranou podlahu ve starém domku, součásti podlahy bude 20cm vyrstva štěrku,ale nevím přesně jak na instalaci odvětrávací hadice. Na jedné stěně v místnosti je uprostřed komín kde chci hadici . Zatímco větrací kanál odtahuje vlhkost jen z plochy stěny otevřené do kanálu, má větraná podlaha schopnost odvést vlhkost z celého půdorysu místnosti. Tedy i takovou vlhkost, která se dříve (např. netěsnostmi prkenné podlahy) odpařovala do vzduchu, a která by po zhotovení tvrdé . Od dodavatele tohoto systému jsem si nechal poslat návrh na vhodné rozmístění sacích a výdechových otvorů pro vzduch, které jsem podle reálných možností stavby upravil . Dřevěná podlaha napadená houbou – Dřevomorka domácí. PRINCIP ODVĚTRÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ.

Pochopení základních zákonitostí proudění vzduchu v dutině by mělo být nezbytnou součástí znalostí projektantů odvětrávaných podlah. Zvolíte-li odvětrávaný systém, lze zároveň dosáhnout snížení vlhkosti okolních stěn. Levná konstrukce podlahy s paletami a vyřaze- nými pneumatikami.

Systém modulární bednicí pro odvětrávané podlahy , základy a střechy IGLU. Zde záleží především na požadované nosnosti podlahy. Obecně se dá říct, že pro použití na bydlení stačí pod tvarovky štěrkový podsyp, který je zhutněný na min. Pro vyšší zatížení – garáže, sklady, kanceláře – je dle konkrétního podloží v místě stavby vhodnější volit skladbu s podkladovým betonem – kvality B 15. Je třeba si taky uvědomit, že v té hlíně vám vesele můžou lítat myši, nemluvě o dřevomorce, červotoči a různých larvách.

Představení systému izolace proti vlhkosti a radonu Guttadrytek. Ztracené bednění Guttadrytek slouží k odvlhčení podlah a přilehlého zdiva, případně pro zvýšení podlah.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives