Ocelové stropy

Ocelové stropy z válcovaných nosníků. Klenuté konstrukce se používají nejenom pro stropy , ale i pro překlady otvorů ve stěnách (nadokenních, nadedveřních), popř. Patky klenby mohou být zapuštěné, polozapuštěné nebo vyložené (obrázek 1-).

Klenby uložené do ocelových nosníků jsou znázorněné na (obrázek 1-11). Nosné stropy chráněné deskami Grenaboard. Cihelné vložky Hurdis (hurdisky), které dováží do ČR společnost Winklmann s.

Domažlice, lze použít pouze pro konstrukci tzv. Prvky nelze použít pro uložení do patek ani do HF – nosníků. Kombinované (polomontované) stropní konstrukce.

Rozdělení dřevěných stropů. Stropy z lepených, sbíjených a příhradových nosníků . Strop trámový s viditelnými trámy. Desky mohou být uloženy na spodní nebo horní přírubě.

Mohou být monolitické nebo prefabriko- vané o skladební šířce 3mm.

Monolitické desky uložené na horní přírubě a spolupůsobící s ocelový- mi nosníky se zajišťuje přivařenou výztuží. KONSTRUKCE OCELOVÝCH STROPŮ. V súčasnosti sa okrem bežných oceľových nosníkových stropov používajú spriahnuté oceľobetónové stropy z oceľových nosníkov, tvarovaných oceľových plechov a monolitickej betónovej dosky. Výhodou ocele je veľká únosnosť, malá hmotnosť a jednoduchá montáž. Oceľové stropy sa používajú na veľké . Téma vzdělávacího materiálu: Stropy s ocelovými nosníky.

Druh učebního materiálu: Prezentace. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor . Ocel je tradičním materiálem používaným pro stropní konstrukce. V současné době se používají ve velké míře spřažené ocelobetonové stropy z ocelových nosníků, ocelových profilovaných plechů a betonové desky. Podle materiálu můžeme stropní konstrukce rozdělit na dřevěné, železobetonové (které mohou být monolitické, montované a prefabrikované monolitické) a ocelové.

Všechny můžeme z konstrukčního hlediska rozdělit na deskové a nosníkové konstrukce. Stropy z ocelových nosníků se zakrytím železobetonovými deskami nebo des- kami z předpjatého betonu tvoří zpravidla požárně dělící konstrukci. Dřevěné stropy se zhotovují z . Normové působení požáru je nutno uvažovat zdola. V případě požáru zvyšují zavěšené podhledy dobu požární odolnosti, tj.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České. Profilované plechy se kladou buď přímo na průvlaky nebo na stropnice.

Podhledy mohou mít funkci požární a akustickou. Příklady skladby stropní konstrukce.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives