Objem jehlanu

Podstavou jehlanu je mnohoúhelník. Všechny vrcholy tohoto mnohoúhelníku jsou spojené s vrcholem jehlanu – bodem ležícím mimo rovinu základny. Kalkulačka provádí výpočet pravidelného jehlanu. Pravidelný jehlan je takový jehlan, jehož postava má všechny strany stejně dlouhé.

Rovinou souměrnosti je v takovém případě rovina určená osou souměrnosti základny a vrcholem jehlanu. Srozumitelné a jednoduché vzorce.

Jak vypočítat objem jehlanu. Výpočet se bude lišit podle toho, zda má podstava tvar trojúhelníku nebo čtyřúhelníku. V pravidelném jehlanu jsou boční hrany navzájem kolmé, velikost podstavné hrany je cm. Zkoušela jsem to počítat mnoha způsoby.

Zobrazit řešeníSkrýt řešení . Prosím pomoct ve fóru na webu . Vypočtěte objem a povrch jehlanu. Objemy a povrchy mnohostěnů II.

Toto je tvar boční stěny jehlanu. Kolik mramorových desek o ploše. Plášť jehlanu se skládá z trojúhelníků. Jehlan je rovinný útvar.

Obecný vzorec pro výpočet objemu (nejen pravidelného čtyřbokého) jehlanu. U jehlanu určujeme povrch a objem. U pravidelného čtyřbokého jehlanu , jehož podstavou je čtverec můžeme povrch zapsat jako. Povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu. Hlavní vrchol leží mimo podstavu.

Pokud má jehlan čtvercovou podstavu a vrchol kolmo nad průsečíkem úhlopříček základny, hovoříme o pravidelném čtyřbokém jehlanu. Označení: a,b délky stran podstavy. Milan Vaňkát Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Abstrakt: Předmětem práce je třetí Hilbertův problém.

V první kapitole prozkoumáme jeho kořeny v Eukleidových Základech. Zejména se zaměříme na tvrzení, že jehlany se .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives