Návrh vazníku

Pomocí moderního software je minimalizován čas potřebný na vlastní návrh konstrukce, pomocí 3D vizualizací jsou průběžně kontrolovány tvary vazníků , zatížení vazníků a optimalizován návrh dimenzí dřevěných prvků vazníku , velikost a umístění styčníkových desek. Software rovněž generuje potřebnou výrobní . Připravíme návrh dřevěného nosníku, kompletní projektovou dokumentaci i cenovou nabídku. Samozřejmostí je statický výpočet všech prvků konstrukce s ohledem na zatížení – krytina, podhle sníh, vítr.

K výrobě vazníků používáme nejlepší české dřevo značky bois originale.

Vazníky vyrábíme z jednotlivých přířezů, které . Dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny jsou navrhovány jako rovinné příhradové soustavy, které jsou schopny přenášet pouze zatížení působící ve své rovině. Uložení vazníku je v drtivé většině případů . Postup řešení: Koncepční návrh konstrukcí s příhradovými vazníky a sloupy. Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních . Statický výpočet, návrh a posouzení lepených dřevěných nosníků, trámů a vazníků.

Moderní, pokročilá technologie výroby a návrhu lepených dřevěných nosníků umožňují překonávat velká rozpětí (m i více).

Tyto dřevěné prvky tak nabízí vážnou alternativu k tradičním železobetonovým, předpjatým nebo ocelovým . To však odstranily počítače a také strojní výroba pomocí styčníkových desek s prolisovanými trny (GANG NAIL) přispěla k rychlejší práci a nižším cenám. Přitom vzniká i výrobní dokumentace a cenová kalkulace. Diplomová práce elová konstrukce sportovní haly. Taktéž vazníky jsou připojeny bezešvé obdélníkové trubky. Základní výpočtový program systému provádějící samotný návrh a posouzení vazníku.

Představuje účinný nástroj pro výpočet dřevěných konstrukcí metodou konečných prvků. Kromě statických výpočtů provádí též cenové kalkulace, exporty do CAD systémů či podklady pro strojní zařízení (úhlové pily). Střešní dřevěné příhradové vazníky se vyrábí technologií GANG-NAIL společnosti Mitek Industries. Charakteristickým znakem systému je styčníková deska, jako spojovací prostředek. Pomocí moderního softwaru fy.

MiTEK je minimalizován čas na výpočet konstrukce a optimalizován návrh jednotlivých prutů vazníku, velikost a . Společnost LUSTA Štětí s. Návrh vazníkové konstrukce. Následně jsou prvky vazníků spojovány kovovými styčníkovými . Stálé zatížení (vztažené k délce horní hrany střechy): g k.

Zatížení a součinitele: Třída_provozu. Tvarový součinitel zatížení sněheµ i. Součinitel expozice: C e. Nejnepříznivější kombinace návrhového zatížení,. Oblasti odpovědnosti za návrh střešní konstrukce bu- dovy jsou následující: Projektant vazníků je zodpovědný za návrh vazníků a jeho jednotlivých složek. Musí zajistit konstrukční celistvost vazníků a informovat projektanta střechy. Zpracujeme podklady pro projektanta, návrh optimálního.

Zajistíme dopravu vazníků na . Provedeme přesnou strojovou výrobu s výstupní kontrolou kvality. Pro návrh příhradových konstrukcí využíváme sofistikovaný software TRUSS, který nabízí komplexní zpracování projektu. Použitý software garantuje optimální spotřebu řeziva a statický výpočet všech prvků konstrukce. Tento program zaručuje optimální spotřebu řeziva a statický výpočet všech vazebních prvků konstrukce s ohledem na místní . Střecha z vazníků od nás je komplexní služba zahrnující cenovou nabídku zdarma a dále v rámci provádění zakázky projektové vyřešení střešní konstrukce, statický návrh vazníků , výrobu vazníků, dodávku veškerého větrovacího a kotevního materiálu, impregnaci použitého řeziva, dopravu, svislou dopravu – jeřáby, montáž .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives