Natavování asfaltových pásů na polystyren

Polystyren bez povrchové úpravy je vhodný jako podklad pro mechanicky kotvené nebo samolepicí asfaltové pásy. Pokud má polystyren tvořit podklad pod hydroizolační vrstvu z natavovaných asfaltových pásů , musí být předem opatřen vhodným typem nakašírovaného asfaltového pásu. V případě montáže hydroizolační . Vyznačuje se velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ což je dáno jeho buněčnou strukturou. Vrchní asfaltové pásy mají zpravidla na horním .

Hydroizolace pomocí modifikovaných asfaltových pásů je nejčastějším druhem izolace spodní stavby, základů, také střešních konstrukcí. Položíme tedy srolovaný asfaltový pás na zem touto stranou a natavujeme plamenem, pás po správném natavení za místem tavení přitlačíme k podkladní vrstvě, . Můžeme přímo na modifikovaný pás pokládat podlahový polystyren a který nám doporučíte? Nemusíme polystyrén oddělovat od polystyrenu nějakou folií? Máme obavu, že bude styk pásu s polystyrénem vadit (naleptávání výpary).

Jednou z možností, jak upevnit asfaltový pás na podklad z desek z polystyrenu je, že pásy volně položíme, a mechanicky je kotvíme, nebo je přitížíme stabilizační vrstvou . SBS modifikované asfaltové pásy. Podrobný návod na zhotovení a kladení hydroizolací spodních staveb z asfaltových pásů.

Výběr hydroizolace, příprava podkladu, natavování , ochrana hydroizolace. Hydroizolace spodních staveb bývá v našich končinách stále nejvíce prováděna pomocí modifikovaných asfaltových pásů. EPS, což je asi obecně nejznámější použití, kde vytvoří ochrannou vrstvu proti poškození polystyrenu plamenem hořáku při natavování vrchní hydroizolační asfaltové vrstvy, . EPS zrovna idealni,a le po jeho vyschnuti se EPS nic nestane – natoz po nataveni pasu. Další literaturou, která se zabývá spoji asfaltových pásů jsou Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby, které vydal.

V praxi se nepodaří vždy natavit přesně danou velikost spoje. Pěnový polystyren na střeše a extrémní teploty létě. Instruktážní video aplikace modifikovaných asfaltových pásů pro společnost KVK parabit.

IZOLAČNÍ SYSTÉM KOMPLETIZOVANÝCH DÍLCŮ Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU. Asfaltový pás na dílci POLYDEK. Dochází k významnému zkrácení prodlevy mezi položením tepelné. U jednovrstvých samolepících pásů PARAELAST FIX kombi dekor se natavují příčné i podélné přesahy. Spodní samolepící asfaltový pás PARELAST FIX Gna pěnovém polystyrenu.

Nakašírovaný asfaltový pás přesahuje dva okraje polystyrenové izolace o min. Při natavování asfaltových pásů je nutno dbát . Zaručení minimální tloušťky pásu přímo ovlivňuje kvalitu natavení a nehrozí tak „propálení“ asfaltových pásů a . Neméně důležitá je tloušťka asfaltového pásu.

Orientace je zde dnes poněkud ztížena, protože ne všichni výrobci mají v označení názvu identifikaci pásu k natavení. Věřte ale, že pokud uvidíte název pásu Paraglas G200S4 tak to S znamená, že pás je vhodný k natavení. Stejně tak V60S3 Pascal GS4-mineral.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives