Minimální spád ploché střechy

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu , nebo minimálním spádem do , se neosvědčily. Vlivem geometrie stavby a dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv.

Zatřídění variant vodotěsnicích vrstev z asfaltových pásů podle hydroizolační spolehlivosti, požadavků na provádění a trvanlivosti. Metodou stejného spádu střešních ploch – výhody a nevýhody jsou právě opačné jako v případě odvodnění střechy metodou různého spádu střešních ploch. Minimální spád ploché střechy.

Zároveň by však její sklon měl být alespoň ° a to ve všech jejích částech. Bezespádové ploché střechy by se vůbec neměly vyskytovat, protože odvodnění ploché střechy musí být navrženo tak, aby mohla voda ze všech míst snadno odtékat. Atiky musí mít spád směrem dovnitř minimálně ° tak, aby voda . Rozlišujeme ploché střechy dle: ❑ využití – nepochůzné – vstup pouze pro kontrolu stavu konstrukce,.

Plochá střecha je střecha, která má spád střešní roviny maximálně do 5° ( ). Respektive jaký je minimální možný sklon střechy s touto fólií. Dobrý den, ano, nic nebrání použití . Normy ČSN pouze udávají základní požadavky. Dle doporučení odborníků a výrobců hydroizolací jsou minimální spády stanoveny pro plochu na (optimálně ) a pro úžlabí.

Mininimální doporučený spád střechy uvádějí vždy u svých výrobků výrobci. Střešní vpusti se dimenzují na dešťový odtok, podle jehož se stanoví počet vpustí, které jsou potřeba k odvodnění dané plochy , případně se navrhne bezpečnostní odvodnění. Jaký sklon střechy si zvolíte, záleží na vkusu, možnostech prostorových, ale také cenových. Někdy se uvádí, že to může být až °, nicméně z opatrnosti se hranice raději nastavuje výše a minimální sklon je °. Podcenění správného odvodnění střechy je častou příčinou poruch střešních plášťů. Dobře navrženou a zrealizovanou plochou stře- chu lze poznat mimo jiné podle toho, že na ní nestojí po dešti kalu- že vody.

Spád střešního pláště by měl být vždy ≥. Jednotlivé tvarovky, základní klíny . Lákadlem pro některé stavitele je plochá střecha. Jednou z jejích výhod je jednoduchá realizace, mezi další patří nižší náklady na zastřešení či různorodost jejího využití – může sloužit jako terasa, střešní zahrada či trávník. Pamatujte ale na to, že stavba každé střechy si vyžaduje individuální přístup a . Sklon střechy se volí tak, aby bylo zajištěno snadné odtékání dešťové vody nebo vody při roztávání sněhu. Nevýhoda plochých střech spočívá v . Střešní hydroizolační fólie jsou proto výjimkou, jedná se o střešní krytinu, kterou můžete použít na plochou střechu stejně jako na střechu sedlovou či valbovou.

Střešní hydroizolační fólie však nemají své využití pouze u plochých střech nebo střech s minimálním spádem. Střecha bývá po celém obvodě obehnána atikou. Lze použít pro ploché i šikmé střechy.

Vydařená kombinace architektury a zeleně u střechy Optigreen.

Intenzívní zeleň: Trvalky, keře, trávníky, stromy. Využití a ztvárnění srovnatelné s okrasnými zahradami na terénu.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives