Metoda ceny při opětovném prodeji

Comparable uncontrolled price metho. Obdobně metoda ceny při opětovném prodeji a metoda nákladů a přirážky srovnávají hrubé ziskové rozpětí dosažené v řízené transakci . Tato metoda je nejjednodušší z hlediska použitelnosti, avšak vyžaduje velkou míru srovnatelnosti. Kontrolovaná cena = nezávislá cena.

Použití: nejlépe v případě existence plně srovnatelného (totožného) výrobku.

Resale price method nebo také Resale price minus – RPM). TRANSFER PRICING – “PŘEVODNÍ CENY“. Do této skupiny patří: metoda srovnatelné nezávislé ceny , metoda ceny při opětovném prodeji , metoda nákladů a přirážky ziskové transakční metody , kde dochází ke stanovení rozpětí zisku, marže. Proto jsou tyto metody upřednostňovány před ostatními metodami. RPM vychází z ceny, za kterou je produkt nakoupený od dodavatele prodán odběrateli.

Tato cena je následně snížena o hrubou marži, která zahrnuje prodejní náklady a ostatní provozní náklady včetně přiměřené výše zisku. Cena, která odpovídá tržnímu . Tradiční transakční metody.

Transakční metoda čistého rozpětí. Cena je tak de facto určena podle toho za kolik by byla spojená osoba produkt schopna přeprodat dalšímu subjektu. Cena při opětovném prodejise určuje jako cena , kterou by za produkt byla ochotna zaplatit 3. CUP ( comparable uncontrolled price method), metoda ceny při opětovném prodeji a metoda nákladu a přiráţky (cost plus method). Ostatními meto- dami jsou metoda rozdělení zisku a . Směrnice OECD preferuje tři základní tradiční transakční metody, které by se měly používat při aplikaci principu tržního odstupu. Metody určení transakční ceny.

Ziskové transakční metody zkoumají zisky, které plynou z transakcí mezi sdruženými podniky. Joint transfer pricing forum. OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Zákon o daních z příjmů. Převodní cena (Transfer Pricing) . Klíčová slova: převodní ceny , profit split, spojené osoby, řízená transakce, funkční analý- za, princip tržního odstupu. The main theme of this thesis is determining the transfer price of a . Tato metoda stanovuje transferovou cenu v souladu s principem tržního odstupu pro prodejní transakce mezi spojenými organizacemi, které dále přeprodávají nebo distribuují výrobek nezávislým společnostem, a to bez výraznějšího dodatečného zpracování nebo .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives