Metoda 360 zpětná vazba

Jedná se o metodu , při níž je jednomu zaměstnanci poskytována zpětná vazba větším počtem respondentů. Metoda hodnocení pomocí 3° zpětné vazby dává jedinečnou šanci pracovníkovi a jeho nadřízenému získat výkonovou zpětnou vazbu. Jejím hlavním přínosem je pochopení, jak je zaměstnanec vnímán z různých perspektiv.

Vzhledem k malému počtu pracovníků některých škol je pravděpodobná účast všech spolupracov- níků a podřízených jako hodnotitelů. Existuje poměrně hodně metod , jak dávat zaměstnancům zpětnou vazbu.

Dnes se proto zaměříme na jednu z těch v současné době nejpopulárnějších – metodu hodnocení 3stupňů. Podíváme se blíže na to, o co jde i jaká jsou úskalí a výhody využití této metody. Pomocí nástroje 3° zpětná vazba je možno zapojit všechny zaměstnance, se kterými přichází hodnocená osoba pracovně do styku (kolegové, podřízení i nadřízený), do hledání silných a rozvojových stránek hodnocené osoby.

Jelikož 3° zpětná vazba obsahuje i sebehodnocení, je obrázek hodnocené osoby kompletní . V praxi to znamená, že daného pracovníka hodnotí jeho nadřízení (nadřízený manažer), kolegové, podřízení a případně také zákaznici, pracovníci partnerských . Stále je ale důležité mít na vědomí fakt, že hodnocení může být přesto zkresleno, a to více faktory. Jedním z faktorů může být vliv osobnosti hodnotitele, který tato práce zkoumá. Cílem je tedy zjistit,.

Cíl diplomové práce na téma: „ 3stupňová zpětná vazba v hodnocení zaměstnanců bude zaměřen na popis a rozbor metody hodnocení pracovního výkonu ve finanční organizaci, tzv. Metoda 3stupňové zpětné vazby se řadí mezi vysoce efektivní způsoby posouzení výkonu jednotlivce i . Metoda 3° zpětné vazby slouží k efektivnímu řízení a rozvoji zaměstnanců. Mohou to být kolegové, nadřízení, podřízení, zákazníci či dodavatelé.

Hodnocení pomocí 3° zpětné vazby je metoda vícenásobné zpětné vazby získané pro osobní rozvoj a hodnocení využívaná SHINE v HR poradenství. Je to moderní a relativně objektivní . Metoda 3zpětné vazby se stále častěji využívá nejen při řízení pracovního výkonu, ale také v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (především manažerů). Plánujete zrealizovat 3° zpětnou vazbu ? Využijte Portál online diagnostiky jako pohodlnou a přehlednou platformu pro administraci . Pro ty, kteří už ve firmě pracují delší dobu, se více hodí 360stupňová zpětná vazba ,“ říká Karolina Havlová, ředitelka společnosti Profiles International, která tuto metodu nabízí. Probíhá tak, že hodnocený manažer dostává zpětnou vazbu od celého okruhu lidí kolem sebe. Hodnotí jej nejen nadřízený, ale . Držíme se toho, co jim přináší největší užitek a zvyšuje jejich konkurenční výhody.

Tento způsob hodnocení dává možnost relativně objektivního, ale zejména komplexního pohledu na práci zaměstnance, většinou manažera. Jeho výhodou je široké spektrum názorů z mnoha různých úhlů. Zahrnuje názory vztahující se ke konkrétní práci, chování a postojům manažera.

Před implementací metody 360stupňové zpětné vazby do organizace, by se měli realizátoři projektu seznámit s procesem této techniky a také by měli zvážit její možné výhody či nedostatky.

Zajímavou informací může být i to, jak se tato metoda doplňuje s ostatními technikami či personálními činnostmi. Tato metoda se dá popsat, jako hodnocení manažerů a pracovníků z více .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives